Don Marián Valábek: Ježiš je u vás doma, len si to musíte uvedomiť

Vzácny rozhovor so vzácnym kňazom. Don Marián Valábek SDB patrí medzi najskúsenejších a zároveň najobľúbenejších kňazov na poli pastorácie rodín. V našom rozhovore ide na fascinujúcu hĺbku sviatostného manželstva a tajomstva rodiny ako domácej cirkvi. To, čo sme už veľakrát počuli, ide z jeho úst priamo do srdca.

Po tom, čo bolo v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu pozastavené verejné slávenie svätých omší, sme zrazu zostali bez chrámovej liturgie a ocitli sme sa odkázaní na sledovanie prenosov a na domácu liturgiu… Ako v tomto období žiť, aby nebolo len duchovným živorením?

Predovšetkým si potrebujeme uvedomiť jednu dôležitú skutočnosť našej viery, ktorá je viazaná na život manželov – a to je prítomnosť Ježiša. Mali by sme mať – a to manželia, ale aj kňazi – presvedčenie, že s nami žije Ježiš! Bez toho, aby sme museli ísť do kostola, aby sme museli adorovať. No a dnes sme v situácii, že nemôžeme ísť do chrámu. A zároveň my, čo sme boli zvyknutí na rozličné apoštolské či modlitbové stretká – ani tých sa teraz nemôžeme zúčastňovať. Manželia, nemôžete, okrem oprávnených výnimiek, ísť k sviatostiam, okrem tej, ktorú máte doma a ktorú žijete. Máte sami sviatostnú prítomnosť Ježiša a s vami ju majú vaši najbližší, ktorí s vami bývajú.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00