Dopis františkána z Aleppa: Došli jsme do bodu extrémní potřeby

Dopis františkána z Aleppa: Došli jsme do bodu extrémní potřeby
Zveřejňujeme dopis, který rozeslal františkánský kněz Ibrahim Alsabagh z Aleppa 6. prosince 2019.

Drazí bratři a sestry, Pán vám dej svůj pokoj.

Promiňte, že již tak dlouho vám nepíšu, ale důvod je jednoduchý: nevím, odkud začít.

Situace v Aleppu je stále dramatičtější. V západní části pokračuje bombardování a znovu se přibližuje k našim oblastem. Znovu jsou zde mrtví civilisté.

Pro lidi je nemožné se dostat k ropě a plynu, což je naše podzemní přírodní bohatství. Jsou pod zemí, ale nemohou dorazit do domovů a k rodinám a zůstávají za dveřmi našich domů i v době, kdy již přišla zima a ostrý chlad.

Aby člověk získal bombu s plynem, obvykle se postaví do fronty ve čtyři ráno s nadějí, že ji obdrží v jedenáct. Co se týká nafty na topení, vláda distribuuje 100 litrů každé rodině, ale ne vždy dorazí včas. Těchto 100 litrů stojí třetinu platu státního zaměstnance.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00