Čitateľský dotazník 1/23: Veríte v to, že Boh je živý a prítomný v Eucharistii?

Čitateľský dotazník 1/23: Veríte v to, že Boh je živý a prítomný v Eucharistii?
Do januárového dotazníku sa zapojilo 600 našich čitateľov. Zapojili sa približne rovnako veľké skupiny čitateľov (nad 50 rokov, 30-40 rokov, 40-50 rokov). Niektoré odpovede zverejňujeme bez jazykovej úpravy.

Na zásadnú otázku, či odpovedajúci veria v reálnu prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii odpovedalo 98,5 percenta rozhodné ÁNO, NIE označilo 0,3 percenta, približne 1,2 percenta uviedlo, že nad prítomnosťou živého Boha nepremýšľa.

 

Čitateľský dotazník 1/23: Veríte v to, že Boh je živý a prítomný v Eucharistii?

 

Pri otázke, či si odpovedajúci nájdu čas a navštívia adoráciu v chráme, najviac respondentov odpovedalo, že tak urobia nepravidelne (47,7 percenta), nasleduje často (27,4 percenta), 22,6 percenta ľudí ostane na adorácii, ak je súčasťou svätej omše. Nezúčastňuje sa 2,3 percenta.

 

Čitateľský dotazník 1/23: Veríte v to, že Boh je živý a prítomný v Eucharistii?

 

V dotazníku sme chceli vedieť, či je pre veriacich náročné stráviť čas pred Eucharistiou. Takmer 70 percent ľudí trávi tento čas rado, 28 percent prežíva tento čas podľa okolností, ktoré žije.

Čitateľský dotazník 1/23: Veríte v to, že Boh je živý a prítomný v Eucharistii?

 

Prihovára sa odpovedajúcim Boh a počujú jeho hlas? Takmer 32 percent označilo, že sa tak deje často, výnimočne (a najviac) ho začuje 49 percent. Takmer 20 percent označilo, že sa ku nim Boh neprihovára.

 

Čitateľský dotazník 1/23: Veríte v to, že Boh je živý a prítomný v Eucharistii?

 

V nasledujúcej otvorenej otázke sme sa pýtali respondentov, či a čo dôležité im Boh povedal počas adorácie. Vyberáme najviac opakujúce sa otázky a tie, ktoré nás zaujali:

 • Aby som zotrval
 • Boh ma miluje
 • Dal mi istotu, že ma povoláva do manželstva
 • Byť pri ňom ma uzdravuje a napĺňa pokojom
 • Len si užívam Božiu prítomnosť
 • Je to osobné, niekedy to pochopím po adorácii. No niekedy je nepotrebné nič hovoriť a čo počujem, sa nie vždy dá popísať slovami. Je to o pocitoch. A je dôležité sa stíšiť. Nad ničím nerozmýšľať, iba dýchať a vnímať okamih. On sa prihovorí a to rôznymi neopísateľnými spôsobmi, niekedy aj niekoľko dní, mesiacov po …
 • Na viacero veci si už nepamätám, bolo to v aktuálnej veci . Ale pamätám si na jednu adoráciu počas vysokej školy, kde nám kňaz dával na adorovanie určite impulzy. Ja som si vtedy prehodnotila svoje vzťahy a môj postoj ku ostatným ľuďom. Veľmi som sa rozplakala a pochopila som že musím zmeniť svoje správanie ku svojmu okoliu. Vždy keď prežívam boj vo vzťahoch spomeniem si na túto adoráciu.
 • Čas ktorý trávim s Pánom v adorácii, je vždy ten najlepšie využitý čas. Niekedy mám pokušenie podľahnúť pocitu, že to bolo zbytočné, veď som sa nesústredila, chcelo sa mi spať, nič som nevnímala….Ježiš na to pozerá inak než ja, dôležitejšia je láska. On čaká na mňa prítomný v Eucharistii….stačí, že tam som. Aj keď si to niekedy neuvedomujem, On sa teší z mojej prítomnosti a premieňa ma svojou láskou. Veľa ráz sa mi stane, že prídem na adoráciu unavená, zaspávam a po adorácii mám zrazu novú silu. Vnímam to ako pozvanie od Ježiša prísť si k Nemu odpočinúť a On sa už o všetko ostatné postará, pričom ma ešte aj nežne premieňa svojou láskou.
 • Najviac mi utkvel v pamäti moment, keď som pocítila, ako veľmi som Bohom milovaná – nedá sa to na zemi zniesť bez sĺz. Keď som mala zdravotné problémy, pochopila som, že Boh nepotrebuje naše zdravie, ale našu lásku. Raz mi Boh ukázal, že budem veľa trpieť, avšak nič konkrétne, ale že všetko utrpenie tu na zemi je ako kvapka v mori v porovnaní so šťastím v nebi, tam sa už nebudeme pýtať “Prečo?”, bude nám to takpovediac jedno, šťastie všetko pohltí. Nech to poslúži iným pre útechu a povzbudenie 🙂
 • My sa chodíme pred Eucharistiu “opaľovať” Božou láskou

 

Čo robíte počas adorácie? Odpovedať bolo možné súčasne na viaceré možnosti.
Najviac odpovedajúcich (vyznačilo 80 percent) prosí a ďakuje.
Druhá najväčšia skupina (označilo 70 percent) je iba ticho a necháva plynúť myšlienky.
Po liturgických modlitbách siahne 22 percent a Bibliu si číta a modlí sa cez ňu 10 percent.

Nasledovali (v malých percentách) tieto činnosti:

 • Modlitba posvätného ruženca
 • Modlím sa vlastnými slovami
 • V duchu si spievam chvály
 • Hovorím mu o tom, čo žijem
 • Pozerám sa na neho
 • Plačem… a ďalšie

Vnímate čas, ktorý trávite s Bohom, ako dostatočný?

62 percent ľudí túži tráviť s Bohom viac času.

23,8 percent ľudí chce považuje tento čas – v rámci možností – za dostatočný.

9,5 percent ľudí je spokojných a považuje tento čas za dostatočný.

Čitateľský dotazník 1/23: Veríte v to, že Boh je živý a prítomný v Eucharistii?

 

V nasledujúcej otázke sme sa pýtali na prítomnosť adorácii vo vlastnej farnosti.

Najčastejšie sa „organizuje“ adorácia vo farnostiach pravidelne (77 percent).

Nepravidelne ide o 13,7 percent.

Vôbec vo farnostiach nebýva adorácia v prípade 4 percent.

V odpovediach ste uviedli aj nasledujúce:

 • Žijem v zahraničí, kde sú adorácie denne, v našej farnosti nebývajú
 • Chodím do susednej farnosti
 • Mám kamarátov kňazov, ktorí mi umožnia adorovať
 • Sú v časoch, kedy som v práci a neviem sa ich zúčastniť

 

Čitateľský dotazník 1/23: Veríte v to, že Boh je živý a prítomný v Eucharistii?

 

Respondentov sme sa pýtali aj na to, ako často prijímajú Eucharistiu počas svätej omše:
43,8 percenta prijíma v nedeľu a ďalší deň v týždni.
22,8 percenta prijíma v nedeľu a vo sviatky.
17 percent prijíma denne.

Nasledovali tiež odpovede:

 • 1-2 krát ročne
 • Raz za tri mesiace
 • Chcela by som denne, ale v našej farnosti nie sú denne sväté omše
 • Nemôžem prijímať
 • Eucharistiu som prijímal denne. Teraz som mimo.

 

Čitateľský dotazník 1/23: Veríte v to, že Boh je živý a prítomný v Eucharistii?

 

Súvisiaca otázka s predchádzajúcou: Ako často príjimete sviatosť zmierenia?

Raz mesačne k nej pristúpi 60 percent ľudí.

Viac ako raz mesačne pristúpi 19 percent ľudí.

Aspoň raz za polroka pristúpi 7,7 percenta.

 

Medzi odpoveďami ste tiež uviedli:

 • Snažím sa, aby medzi spoveďami nebolo viac ako 2 mesiace
 • Nepristupujem, nebola som k tomu vedená z domu. Mám z toho nepríjemné pocity a psychologický blok, neviem otvoriť svoje vnútro pred kňazom. Pociťujem pritom úzkosť a hanbu, akoby som bola trestaná… Boh mi postupne ukazuje moje hriechy a z nich robím pokánie. Chcem robiť všetko z lásky a nie zo strachu pred trestom alebo z povinnosti. Do budúcna spovede nevylučujem, ak ma Boh k tomu uschopní
 • Pred koronou to bolo častejšie
 • Som v štádiu pokusu od mesačnej spovede k častejšej, potrebujem to

 

Čo Vám adorácia prináša?

Najčastejšia odpoveď (v otvorenej otázke) bola jednoznačne odpoveď: POKOJ.

Nasledovalo: radosť, lásku, uistenie, vďačnosť, nehu, silu.

 

Z konkrétnych odpovedí vyberáme tieto:

 • Najradšej mám nočné adorácie, kedy som celú noc, cca 10-13 hodín pred Eucharistiou, v skupinke, kde je čas aj na spoločnú modlitbu, aj na silentium, aj na spev. Nočná adorácia má mimoriadnu silu a sám Ježiš v knihe In Sinu Jesu hovorí o veľkých prisľúbeniach a milostiam, ktorými sme obdarovaní počas adorácie v noci. Svedčím o tom, že je to tak, že Boh je verný a plní prosby, s ktorými prichádzame za ním hlavne počas nočnej adorácie. Mystiku adorácie som po prvý krát zažila v Medžugorí pred 13 rokmi a odvtedy vyhľadávam miesta, kde sa takéto adorácie organizujú.
 • Tento čas s Bohom ma napĺňa pokojom, umožňuje mi spomaliť, precítiť moju vlastnú súčasnosť; vnáša poriadok do môjho života; zotiera útoky zlého v podobe pocitov menejcennosti a zlyhania; dopĺňa mi lásku i sebahodnotu do pracovného i osobného života; pomáha mi vnímať moje hodnoty, zásady, premýšľať o dôvodoch môjho zmýšľania i konania a spôsoboch vhodnejšieho reagovania na rovnaké situácie v budúcnosti; pomáha mi niesť moje ťažkosti, najmä tie, na ktoré nemám priamy vplyv, či dosah a skrze modlitbu ich odovzdávať… vyčarováva mi na tvári ten záhadný úsmev, keď idem po ulici.. je to pre mňa rozhovor s Tým, kto ma dokonale pozná a miluje ma a iba čaká, kedy si prídem sadnúť k Jeho nohám a zdôverím sa mu a hoci mu nepoviem nič, nové, čo by nevedel, viem, že ma vždy vypočuje a neodsúdi
 • Pokoj, pokoj, pokoj a velakrat a najdenie riesenia v situaciach,ktore Bohu predkladam, niekedy vyplavaju na povrch aj stare zranenia a Boh ich tak uzdravuje
 • (Napríklad v prekonávaní lenivosti) Stalo si mi viackrát, že sa mi do niečoho príliš nechcelo, ale počas adorácie sa môj postoj menil a po nej som dokázal spraviť aj náročnejšie veci.
 • Do môjho života prináša pokoj, radosť, lásku, silu nevzdávať sa, pomáha niesť kríže.
 • Adorovanie je najkrajší čas , ktorý počas dňa môžem stráviť s milovaným priateľom, bratom a to s Ježišom, či už pred Eucharistiou, alebo so sv. písmom. Mení v prvom rade moje vnútro, napĺňa ho pokojom, láskou, silou a dôverou, že On je stále so mnou a s mojou rodinou.
 • Reštart. Prichádzam s ťažkými vecami, s ktorými si neviem dať rady a odchádzam s istotou, že je to v Božích rukách
 • Eucharistia a adorácia sú veľmi dôležitou súčasťou môjho duchovného života, pretože aj keď sa mi nedarí v modlitbe, v láske k blížnym, Eucharistia je vždy to, čo ma posilní a drží “nad vodou”. A aj keď sa zdá tento čas niekedy startený na prvý pohľad, vždy keď sa obzriem späť vďaka Eucharistii a adorácii sa často veci v mojom živote pohli vpred.

 

Mesačné dotazníky pripravujeme v súvislosti s mesačnou témou Slovo+. V Januári bola téma Pred živým Bohom / Adorácia a jej miesto v živote veriaceho človeka.

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00