Duchovné sprevádzanie mladých a zraniteľných: Bezpečnosť na prvom mieste

Duchovné sprevádzanie mladých a zraniteľných: Bezpečnosť na prvom mieste
Keď sa v roku 2013 prevalili masové kauzy zneužívania detí a mladistvých v Írsku, bolo jasné, že sa naplnia slová evanjelia: „Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo“ (Mt 10, 26). Táto správa zasiahla aj Slovensko a už o tri roky na to podpísali biskupi na Donovaloch Kódex pastoračného správania.

Za maloletú osobu sa považuje taká osoba, ktorá ešte nedovŕšila vek dospelosti. Za zraniteľnú osobu – nuž, tu je to trochu komplikovanejšie. Pri duchovnom sprevádzaní totiž odhaľujeme svoje vnútro a čiastočne aj svoj duchovný život ďalšej osobe a stávame sa tak zraniteľnými. Obzvlášť zraniteľnými sa stávajú mladí na prahu dospelosti, hľadajúci svoje miesto vo svete.

 

Online priestor ponúka pocit bezpečia

„Nikto sa nedozvie, o čom sme si písali. Nikomu to nepovedz, mal by som z toho problémy.“ Aj takto nejako môže vyzerať riziková online konverzácia. Možno ste to nepredpokladali, ale deti a mladiství dnes bývajú najzraniteľnejší v online priestore. Práve tam často prebiehajú prvé náznaky toho, že niečo vo vzťahu medzi sprevádzajúcim a sprevádzaným nie je v poriadku. Deti a mladiství by si nemali vymieňať s dospelými osobami, obzvlášť s duchovnými, žiadne textové, zvukové ani videosprávy so sexuálnym podtónom ani na takomto fóre riešiť problémy z duchovného života. Ak chceme hovoriť o duchovnom sprevádzaní, pri tejto vekovej skupine by malo prebiehať vždy naživo, v transparentnom prostredí a rozumnom čase.  Čo je však považované za rozumný čas? Ide o farské alebo pastoračné hodiny, teda priestor, kde môžu byť deti a mladiství viditeľní a zastihnuteľní inými ľuďmi.

 

Ako vyzerá transparentné prostredie?

Za transparentné prostredie sa považuje také miesto, na ktorom vás bude vidieť. Farská kancelária, pastoračná miestnosť, sakristia či miestnosť na spovedanie však toto kritérium nespĺňajú automaticky. Podmienkou je okno s nezatiahnutými roletami a/alebo priehľadné dvere, ktoré zaručujú bezpečnosť dieťaťa a zároveň aj sprevádzajúceho. Ak duchovné sprevádzanie nemôže prebiehať na takomto mieste, odporúča sa vybrať vhodné verejné miesto, zaručujúce dostatok súkromia, napríklad lavička vo frekventovanom parku. Čo robiť, ak pastoračné priestory túto normu nespĺňajú? Vzhľadom na formu pastorácie a s ohľadom na bezpečnosť mladistvých môžete aj z pozície laika upovedomiť svojho farára a požiadať o zmenu. Áno, aj tak jednoducho vyzerajúca požiadavka sa však môže stretnúť s nepochopením, no nech vás to neodradí kontaktovať prípadne i jeho nadriadeného – či už biskupa alebo predstaveného komunity či rehole. Ide predsa o bezpečnosť a pre kňazov na Slovensku je záväzný Kódex pastoračného správania.

 

Duchovné sprevádzanie mladých a zraniteľných: Bezpečnosť na prvom mieste

 

Formácia je dôležitá

Pri výbere duchovného sprievodcu dbajte na to, aby to bol človek, ktorý je sám formovaný a sprevádzaný. Niektoré farnosti či spoločenstvá ponúkajú kurzy formácie formátorov a na takto vyškolených ľudí sa potom môžu obrátiť ich spolufarníci. Pokiaľ sa rozhodnete pre duchovné sprevádzanie od kňaza alebo zasvätenej osoby, skúste si najprv preveriť, či sa vami zvolený človek už niekomu venuje, a ak áno, aké s ním má daná osoba skúsenosti. Stretnite sa párkrát nezáväzne, pokojne sa ho/jej opýtate, či už s tým má skúsenosť, a prípadne, či absolvoval nejaké školenia. A nebojte sa počúvať aj svoje inštinkty. Môžete si jednoducho ľudsky nerozumieť, ale môže ísť aj o niečo vážnejšie. Nikdy si nevyberajte duchovného sprievodcu pod tlakom okolia!

 

Výhradné vzťahy ako rizikový faktor

Pozor na exkluzivitu! To, že vás (alebo vaše dieťa) niekto duchovne sprevádza, mu nedáva právo vytvárať nezdravé vzťahy či exkluzivitu. Samozrejme, dôvera je jedným z predpokladov duchovného sprevádzania, avšak netreba skĺznuť do prílišnej dôvernosti. To isté sa týka rozberania tém spojených so sexualitou. Duchovné sprevádzanie nemá byť spojené s rozoberaním vlastnej sexuality. Otázky tohto charakteru je najlepšie riešiť v malej skupinke, napríklad na stretku alebo na duchovných cvičeniach, vždy za účasti aspoň dvoch dospelých. Jedným z rizikových faktorov môže byť prílišný záujem sprevádzajúceho o intímne témy.

 

V roku 2019 bolo v Košiciach na Teologickej fakulte zriadené Centrum na ochranu maloletých. Ak máte podozrenie na sexuálne zneužívanie zo strany duchovnej osoby, alebo ak sa to stalo vám či vášmu dieťaťu, nahlásiť to môžete tu:

Centrum na ochranu maloletých: ochranamaloletych.sk

 

Kódex pastoračného správania

Takže toto je sexuálne zneužívanie?

 

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00