Dve modlitby pre každého otca

Dve modlitby pre každého otca
Modlitby, ktoré by sa mal otec naučiť naspamäť a používať ich.
Kňaz, prorok a kráľ

Pokrstený muž sa podieľa na Kristových úradoch kňaza, proroka a kráľa. Pokrstený muž, ktorý je otcom detí, je kňazom, prorokom a kráľom špecifickým spôsobom. Jeho dom je jeho cirkvou a jeho deti sú stádom, ktoré pasie. Čo teda znamená byť prorokom, kráľom a kňazom?

Ako prorok svojej domácej cirkvi je otec povolaný učiť a hovoriť pravdu do života svojej rodiny. Svojimi slovami a skutkami však má určovať smer. Prorok nemusí nevyhnutne vidieť budúcnosť, ale dôveruje v Pánovo volanie a venuje mu pozornosť.

Ako kráľ svojej domácej cirkvi otec musí byť vzorom kraľovania tým, že znázorňuje Kristovo kraľovanie. Kristovým trónom je kríž; za vzor kraľovania nám dáva umývanie nôh svojim apoštolom. Preto by mal otec znázorňovať Krista službou lásky voči svojej manželke a deťom.

Ako kňaz svojej domácej cirkvi otec posväcuje a vedie svoje deti. Obetuje sa pre ne a učí ich modlitbe a spôsobu života. Ako kňaz má otec autoritu nad deťmi v telesnej i duchovnej oblasti. Ako kňazi otcovia môžu žehnať svoje deti.

 

Sila otcovského požehnania

„Požehnania tvojho otca, ktoré prevyšujú požehnania večných vrchov a vzácnosť výšin odvekých…“ (Gn 49, 26)

Ako môže otec žehnať svoje deti? Jednou z najmocnejších modlitieb Cirkvi je znak kríža. Pred týmto znakom diabol uteká a v strachu sa schováva. V Rímskom breviári je tiež požehnanie pre tých, ktorí sa chystajú na cestu. Naučme sa tieto dve modlitby a užívajme ich vo viere, nádeji, láske a dôvere!

 

Modlitba pred odchodom z domu

Keď odchádzame z domu, ako rodina sa môžeme pomodliť túto krásnu modlitbu. Ponúkame vám ju v latinčine i slovenčine. Ja ponúkam latinčinu, pretože sa všeobecne verí, že diabol má v nenávisti predovšetkým tento univerzálny jazyk Cirkvi.

V latinčine:

In viam pacis et prosperitatis dirigat nos omnipotens et misericors Dominus: et Angelus Raphael comitetur nobiscum in via, ut cum pace, salute et gaudio revertamur ad propria.

V slovenčine:

Na cestu pokoja a úspechu nech nás povedie všemohúci a milosrdný Boh; a nech nás sprevádza anjel Rafael, aby sme sa mohli opäť vrátiť domov v pokoji, zdraví a radosti.

 

Modlitba pred spaním

Pred spaním požehnajte svoje deti jednoduchým znakom kríža na čele, sprevádzaným týmito slovami:

V latinčine:

Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper.

V slovenčine:

Nech požehnanie všemohúceho Boha Otca, Syna a Ducha Svätého na tebe spočinie a navždy s tebou ostane.

 

Otcovia, ako vy žehnáte svoje deti? Podeľte sa s nami v komentároch pod článkom.

Autor: Will Wright

zdroj

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00