eRko pozýva deti, rodiny a triedy dať si digitálnu pauzu cez kampaň MINIdigi

eRko pozýva deti, rodiny a triedy dať si digitálnu pauzu cez kampaň MINIdigi

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva deti, mladých ľudí, triedne kolektívy i celé rodiny zapojiť sa od 30. mája do 5. júna do radostného MINIdigi týždňa. Cieľom MINIdigi týždňa je dať si s deťmi zo stretka, v rodine alebo v triede digitálnu pauzu a stíšiť svoje displeje na minimum. eRko pozýva aj vás zapojiť sa do kampane MINIdigi. Zaregistrujte sa cez web www.erko.sk/minidigi.

“Pandémia koronavírusu priniesla deťom mnohé výzvy. Jedna z nich bolo aj dištančné vzdelávanie, čo na jednej strane umožnilo deťom vzdelávať sa flexibilnejšie, no na strane druhej, prilepilo ich tváre k monitorom a displejom. Negatívne dôsledky digitálneho sveta na deti i dospelých sú čoraz známejšie a preto sme sa im rozhodli aktívne čeliť. Dajme si spolu s deťmi digitálnu pauzu, prejdime z fiktívneho digitálneho sveta do toho naozajstného a žime naše životy naplno. Digitálna miernosť je superschopnosť zajtrajška!“ približuje zámer kampane predseda eRka Andrej Gejdoš.

Zapojením sa do MINIdigi 2022 získate zdarma motivačné náramky, ktoré pošleme pre každé dieťa k vám domov. Získate taktiež materiál s námetmi na týždňový program MINIdigi týždňa, ktorý obsahuje tvorivé či duchovné aktivity, hry a súťaže. K dispozícii je pre vás naša koordinátorka kampane Dominika Bujdáková ([email protected]). Taktiež máte možnosť získať ďalšie inšpirácie k téme výchovy detí k digitálnej miernosti.

“V rámci tohto ročníka sa v kampani zameriavame na tému KONTAKT, ktorý chceme priblížiť ako dôležitú súčasť budovania spoločenstva a jednoty medzi ľuďmi. Vďaka kontaktovaniu sa s druhými prejavujeme o seba záujem, budujeme pevné vzťahy, priateľstvá, zažívame radostné i dobrodružné zážitky a zároveň sa usilujeme konať dobro voči druhým. Tomuto chceme prostredníctvom kampane učiť deti i mladých ľudí,” dodáva koordinátorka kampane Dominika Bujdáková.

Registráciu do kampane a metodické materiály pre stretká a rodiny zadarmo na stiahnutie nájdu záujemcovia na webovej stránke www.erko.sk/minidigi.

V rámci prípravy na kampaň MINIdigi, pripravilo pre eRko animátorov, rodičov i sympatizantom dva webináre. Jeden webinár o téme internetovej závislosti sa konal 5. 5. Hosťom na webinári bol psychológ a výskumník Juraj Holdoš. Záznam z webinára je dostupný na youtubovom kanáli eRka. Druhý webinár bude zameraný na praktickú stránku kampane a uskutoční sa 19.5. Záujemcovia o MINIdigi sa na ňom bližšie zoznámia s metodickými materiálmi a taktiež budú mať možnosť vyskúšať si aktivity z pripravených námetov. Registrácia prebieha na webe kampane MINIdigi.

Kampaň MINIdigi organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a jej cieľom je dať si s deťmi zo stretka, v rodine alebo v triede digitálnu pauzu a stíšiť svoje displeje na minimum. MINIdigi nadväzuje na kampaň Vypni telku, zapni seba!, ktorú eRko organizuje od roku 2001. V tomto roku sa uskutoční už 3. ročník vynovenej kampane MINIdigi.

Informoval: Boris Kollár

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+