eRko pripravilo v lete viac ako 90 táborov pre približne 4 600 účastníkov

eRko pripravilo v lete viac ako 90 táborov pre približne 4 600 účastníkov
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí zorganizovalo v lete 94 táborov. Z celkového počtu bolo 74 pobytových a 20 denných táborov. Na táboroch sa zúčastnilo približne 4 600 detí a mladých. Tento rok trvali od 4 do 8 dní. Úspešne tak eRko zavŕšilo sezónu letných táborov.

“V porovnaní s minuloročnou pandemickou situáciou bolo cítiť príjemné uvoľnenie a organizácia si vyžadovala menšiu náročnosť súvisiacu s opatreniami. Viacerí eRkári sa minulé leto odvážili len na denný tábor, tento rok vďaka priaznivejšej situácii pripravili už aj pobytový tábor,” konštatuje koordinátor eRko-táborov František Koníček.

Okrem slovenských detí sa na eRkotáboroch zúčastnilo približne 30 detí z Ukrajiny. Na tábor sa dostali najmä vďaka kontaktu s niekým z účastníkov: či už z detí alebo vedúcich (buď bývajú v ich domácnosti alebo sa poznajú zo školy). Finančné náklady, ktoré boli potrebné na pobyt detí z Ukrajiny eRko preplácalo všetkým, ktorí to potrebovali, v plnej sume. Mohli tak urobiť vďaka špecifickému projektu, ktorý eRko získalo. Štát sa na dotovaní nákladov na deti z Ukrajiny nepodieľal.

eRko vníma, že je veľmi dôležité vytvárať príležitosti na integráciu detí z Ukrajiny a takto napomáhať k ich začleneniu. “Vnímame to tak, že je dôležité aby sa najmä deti cítili prijaté tam, kde momentálne žijú. Verím, že sme aspoň trošku pomohli.” doplnila koordinátorka projektu Dominika Bujdáková.

 

eRko pripravilo v lete viac ako 90 táborov pre približne 4 600 účastníkov

 

Už niekoľko rokov podliehajú všetky tábory organizované pod hlavičkou eRka tzv. “štandardu eRkotáborov”. eRko sa snaží, aby tábory mali čo najvyššiu kvalitu v oblasti obsahu a programu, ochrany a bezpečnosti detí, kladú morálne nároky aj na animátorov a ich pomocníkov. “Všetkým animátorom a pomocníkom či kuchárom, ktorí obetovali kus svojich prázdnin alebo dovolenky v prospech mladších kamarátov, z celého srdca ďakujeme. Naši animátori sú totiž dobrovoľníci, ktorí robia bez nároku na odmenu a vidia v tom vyššie dobro, ktoré mení svet okolo nás,” doplnil predseda eRka Andrej Gejdoš.

Fotografie z eRko táborov nájdu záujemcovia na webe eRka v sekcii galéria. eRko je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Letné tábory sú vyvrcholením celoročného stretávania v spoločenstvách a stávajú sa motiváciou pre zapojenie sa ďalších detí do pravidelných aktivít eRka. Viac o aktivitách eRka nájdete na webe www.erko.sk.

Tlačová správa+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00