Evanjelizácia nie je promenáda, na ktorej stoja iba hlboko zbožní

Evanjelizácia nie je promenáda, na ktorej stoja iba hlboko zbožní
Ako vníma evanjelizačný projekt Godzone? Prečo sa rozhodol pôsobiť na sociálnych sieťach? Aké odozvy majú jeho videjká? Aj na to sme sa pýtali bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka.

 

Godzone je ako duchovná čistička. Tisícky mladých, ktorí tam prídu, môžu byť pre slovenskú cirkev veľký potenciál. Všetko, čo nás vedie k Ježišovi, vnútornému obráteniu a tomu, aby sme žili to, čo vyznávame, je dobré.

 

Minulý piatok ste na Godzone tour stáli pred tisíckami mladých ľudí na pódiu, prihovárali sa im a na záver ste im udelili požehnanie. Voči týmto evanjelizačným koncertom sa už roky objavujú rozporuplné názory. Ako vy vnímate fenomén Godzone?

Predovšetkým treba zdôrazniť, že ide o projekt, ktorý zastrešuje Rada pre mládež pri Konferencii biskupov Slovenska. Nejde teda o akciu, o ktorej nič nevieme.

Ale ak by ma aj zavolali na akékoľvek iné stretnutie mládeže s prosbou o príhovor a požehnanie, tak by som pozvanie prijal. Samozrejme, nešiel by som na nijaké výstredné alebo scestné akcie, ktoré sa vymykajú normálnosti. Ale pokiaľ neexistujú vážne dôvody, cítim povinnosť ísť medzi mladých, pretože je to dôležité.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00