Evanjelizačné stretnutie On je živý oslavuje 25. výročie

Evanjelizačné stretnutie On je živý oslavuje 25. výročie
On je živý je medzinárodné evanjelizačné stretnutie, ktoré organizuje katolícka Komunita Emanuel. Vo februári oslávi toto stretnutie svoje štvrťstoročie. 25. ročník sa bude konať 7. – 9. februára 2020 v Mestskej športovej hale v Trenčíne.

„Štvrťstoročnica“ by sa však nekonala, keby sa v roku 1992 neuskutočnilo prvé stretnutie zakladajúcich členov Komunity Emanuel a v roku 1995 sa niekoľko mladých ľudí z komunity zapálených pre evanjelizáciu nerozhodlo zorganizovať prvé stretnutie mladých v Nitre na Klokočine.

História stretnutia je súčasťou histórie Komunity Emanuel, ktorá vznikla vo Francúzsku v minulom storočí. Zakladateľské osobnosti, filmový kritik Pierre Goursat (už sa začal proces jeho blahorečenia) a mladá medička Martine Laffite, sa v roku 1972 stretli s Charizmatickou obnovou a na jednom modlitbovom stretnutí zažili fenomén „vyliatia Ducha Svätého“.

Z ich vzájomného stretávania a modlitieb sa postupne vyformovala Komunita Emanuel, ktorá začala z Francúzska prenikať do ďalších krajín. „Srdcom“ francúzskej komunity sa stalo mestečko Paray-le-Monial, v ktorom v 17. storočí Ježiš zjavením svojho Božského Srdca rehoľníčke Margite Márii Alacoque prejavil, akou láskou miluje človeka. Od roku 1975 tu komunita začala organizovať veľké modlitbové stretnutia, ktoré navštívili aj niekoľkí Slováci.

 

Evanjelizačné stretnutie On je živý oslavuje 25. výročie

 

Komunita Emanuel na Slovensku má svoje počiatky v modlitbovom spoločenstve mladých ľudí, ktoré vzniklo v roku 1987 vo farnosti Pruské – Tuchyňa. K zakladajúcim členom spoločenstva patril aj seminarista Peter Brodek, ktorý sa v roku 1990 zúčastnil medzinárodného stretnutia Komunity Emanuel v Paray-le-Monial. Podľa jeho vlastných slov mu toto stretnutie dalo zažiť „Katolícku cirkev obnovenú Duchom“.

Od jari 1991 začali členovia spoločenstva spolu s Petrom Brodekom, medzitým už kňazom, raz mesačne navštevovať komunitné stretnutia vo Farnosti svätého Tomáša v Brne v Česku. Členovia prešli formáciou a v lete 1991 navštívili spolu s českými bratmi a sestrami Paray-le-Monial.

Prvé stretnutie zakladajúcich členov Komunity Emanuel na Slovensku sa uskutočnilo 4. októbra 1992 v Tuchyni vo farnosti Pruské. Prvým zodpovedným za komunitu na Slovensku sa stal Peter Brodek, vtedy kaplán v Trenčíne.

Nové možnosti sa pre Komunitu Emanuel otvorili, keď otcovi Petrovi Brodekovi zverili farnosť v Nitre. Práve v tomto meste v časti Klokočina, vo Farnosti svätého Gorazda, sa v roku 1995 konalo prvé evanjelizačné stretnutie pre mládež s názvom On je živý. Aktívnym účastníkom týchto začiatkov bol aj otec Peter Repa, dnes farár v Handlovej, ktorý vysvetľuje dôvod, prečo komunita začala organizovať stretnutie On je živý:

„Prvé stretnutie sa uskutočnilo v jeseni v roku 1995 v Nitre na Klokočine. Našou veľkou túžbou bolo priniesť našu skúsenosť z Paray-le-Monial na Slovensko. Hovorievali sme, že robíme naše malé Paray. V tomto meste sa v 17. storočí zjavil rehoľníčke Margite Márii Alacoque Pán Ježiš a ukázal jej svoje srdce, ktoré tak veľmi miluje ľudí, a zjavil jej tajomstvo svojej lásky. Skúsenosť osobnej lásky Božského Srdca voči každému človeku, a to osobitne v Eucharistii počas slávenia svätej omše a počas adorácie, sme chceli ponúknuť aj mladým na Slovensku. Začínali sme veľmi skromne, na prvom stretnutí bolo niečo vyše sto účastníkov. Postupne však mladí začali prichádzať sami.

 

Evanjelizačné stretnutie On je živý oslavuje 25. výročie

 

Najprv boli stretnutia jednodňové a konali sa trikrát do roka. Neskôr sa zmenili na víkendové a počet mladých každým stretnutím narastal. Pred dvadsiatimi piatimi rokmi sme boli jediní na Slovensku, ktorí na stretnutí pre mladých ponúkali adoráciu pred Eucharistiou. Neskôr, keď už sa On je živý stalo známejším, túto skúsenosť prebrali aj ostatní a dnes už na väčšine stretnutí pre mladých býva adorácia pred vystavenou Najsvätejšou oltárnou sviatosťou.

Počas nasledujúcich rokov sa postupne ustálil nielen program stretnutia On je živý a zoznam nevyhnutných služieb na stretnutí, ale adorácia pred vystavenou Oltárnou sviatosťou našla svoje pevné miesto v programe, dokonca v súčasnosti sa jej venuje prakticky celý jeden večer. Pred Sviatosťou majú mladí príležitosť stretnúť sa s Ježišom a jeho láskou, objaviť svoje miesto v živote, v Cirkvi či svoje povolanie.“

Na organizácii stretnutia sa istý čas podieľala aj Darinka Gažiová: „V Komunite Emanuel na Slovensku som bola štyri roky zodpovedná za mladých a s tým súvisela aj zodpovednosť za stretnutie mladých On je živý. Na začiatku bola túžba mladých z komunity (ktorých bolo vtedy asi desať) venovať sa mladým na Slovensku a urobiť pre nich malé fórum, aké sa koná v lete v Paray-le-Monial. Práve v Paray-le-Monial aj oni zakúsili, čo znamená vytvoriť s ostatnými mladými spoločenstvo so živým Bohom, navzájom sa povzbudiť a načerpať silu, aby spolu s Ním mohli kráčať ďalej.

Prvé stretnutie bolo jednodňové. Uskutočnilo sa 21. októbra 1995 v Nitre na Klokočine v Kostole svätého Gorazda, kde bolo prítomných asi sto mladých. Postupne, ako sme hľadali a modlili sa za vhodný termín stretnutí, sme videli, že počas zimného obdobia je na Slovensku málo aktivít pre mladých. Odvtedy tieto stretnutia bývajú v zime, väčšinou počas posledného víkendu v januári. Stretnutie je celoslovenské a je určené pre mladých od 16 do 35 rokov.

 

Evanjelizačné stretnutie On je živý oslavuje 25. výročie

 

Prvé takéto zimné dvojdňové stretnutie sa uskutočnilo v Nitre na Klokočine v roku 1997. Hlavnou témou stretnutia bol verš zo Svätého písma: Jn 1, 38 – 39: „Učiteľ, kde bývaš?“ „Poďte a uvidíte…“ To bola aj téma Svetových dní mládeže v Paríži. Na toto stretnutie prišlo okolo päťsto mladých ľudí. Od roku 2004 prichádzajú aj mladí z okolitých krajín – Česka, Poľska, Ukrajiny, Rakúska, Slovinska, Maďarska. Počet mladých prítomných na stretnutí vzrástol od prvého stretnutia dodnes na takmer dvetisíc účastníkov.

Hlavným poslaním stretnutia je sprítomniť mladým živého Boha, ktorý každého z nás osobitne miluje – cez chvály, prednášky, adoráciu, svätú omšu, večer milosrdenstva, svedectvá. Každé stretnutie sa nesie v znamení hlavnej témy, za ktorú sa modlíme a vyberáme ju z Božieho slova. Ak je stretnutie v roku, keď sú Svetové dni mládeže so Svätým Otcom, hlavná téma stretnutia korešponduje s témou svetových dní.

V súčasnosti je stretnutie trojdňové. Na jeho organizácii sa podieľajú nielen naši mladí z Komunity Emanuel, ale aj ostatní „komuniťáci“, teda manželia, kňazi, zasvätené sestry aj laici – a posledné roky aj mnohí mladí mimo komunity, inak by stretnutie nebolo možné zorganizovať. Keď počúvame svedectvá mladých účastníkov stretnutia, často ich oslovuje práve rozmanitosť stavov bratov a sestier, ktorí sa na organizácii podieľajú.“

On je živý postupne hostili mestá Nitra, Trenčín, Púchov, neskôr desať rokov opäť Nitra a v roku 2019 sa stretnutie prenieslo späť do Trenčína. Na organizácii sa rôznymi službami podieľajú členovia Komunity Emanuel z celého Slovenska, dobrovoľníci a aj miestne spoločenstvá kresťanov.

Počas dvadsiatich piatich rokov sa prostredníctvom tohto projektu Komunita Emanuel pokúša účastníkom sprostredkovať skúsenosť stretnutia s Bohom ako so živou osobou, s Bohom, ktorého možno spoznať a stretnúť mnohorakým spôsobom. Prednášky, modlitby, spoločenstvo, hudba či sviatosti – všetko je zamerané na Ježiša, ktorý nie je postavou z dávnej minulosti, je tu a teraz prítomný a, vychádzajúc zo zjavenia v Paray-le-Monial, má srdce otvorené pre každého človeka bez výnimky.

Ústrednou témou 25. ročníka On je živý bude výzva, ktorou sa aj na nás obracia Víťaz nad smrťou – Ježiš Kristus: „Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie…“ (Jn 11, 25) Inšpirovali nás aj slová Svätého Otca Františka v posynodálnej exhortácii Christus vivit (čl. 125): Ak Kristus žije, potom môže byť naozaj prítomný v tvojom živote, v každom okamihu, aby ťa naplnil svetlom a aby si už nikdy nebol osamotený a opustený. A keby aj všetci odišli, on ostane, ako sľúbil: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 20) On napĺňa tvoj život svojou neviditeľnou prítomnosťou, a kamkoľvek by si šiel, on ťa bude čakať. Pretože on neprišiel iba v minulosti, ale prichádza k tebe každý deň, aby ťa pozval ísť v ústrety stále novým horizontom.“

Viac informácií a registrácia na www.onjezivy.sk.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00