Exorcista Elias Vella: Boh chce mňa a nie to, čo robím

Exorcista Elias Vella: Boh chce mňa a nie to, čo robím
Existuje rozdiel medzi odriekaním modlitby a modlitbou. Modliť sa môžem aj vtedy, keď nič nevyslovím. Osobne preferujem tichú modlitbu, keď v tichu stojím pred Eucharistiou a nechávam sa naplniť Pánovou prítomnosťou.

Neznamená to však, že by som sa nerád modlil ruženec – mám túto modlitbu tiež rád. Každý deň sa ako kňaz modlím liturgiu hodín. Najviac si však vychutnám modlitbu v tichu – pred Eucharistiou –, keď Ježišovi hovorím, že ho milujem, a on mi vraví, že miluje mňa.

Sme ľudia a keď sa modlíme, rozptyľujú nás mnohé veci. Keď sa postavíme pred Boha, naša myseľ môže putovať po iných miestach, ale aj vtedy prijímame Božiu energiu. A pri modlitbe si môžeme pomôcť lúčmi slnka. Môžeme si ich predstaviť, ako vchádzajú do každého póru nášho tela a takto absorbujeme do celého tela Božiu moc.

Boh nás nemiluje pre to, čo robíme, ale pre to, kým sme. Raz mi môj duchovný vodca povedal: „Boh chce teba a nie tvoju prácu!“ Urobilo to na mňa obrovský dojem. Boh chce mňa a nie to, čo robím. Každá práca a čin by mali vychádzať z toho, kým sme. Základom by mala byť moja láska a moje zmenené srdce a na tom môžeme stavať skutky.

Si apoštol, alebo si učeník? Mnohí by chceli byť apoštolmi bez toho, aby boli učeníkmi a nasledovali Ježiša. Vykonávajú mnoho práce, no ona je neplodná. Najprv sa musím stať učeníkom, nasledovať Ježiša, a vtedy sa stávam apoštolom. Nedá sa to naopak.

 

Exorcista Elias Vella: Boh chce mňa a nie to, čo robím

 

Preto chcú mnohí v modlitbe rozprávať, rozprávať, rozprávať. Boh však vie, čo chceme a čo potrebujeme, nemusíme mu to hovoriť detailne. Bojíme sa, že niečo vynecháme alebo zabudneme? On nás pozná. Preto sa pri modlitbe snažím viac počúvať, ako hovoriť. Samozrejme, jedno nevylučuje druhé. Základom je však počúvanie, nie iba rozprávanie.

Modlitba musí byť úprimná a musí nás priviesť do väčšej intimity s Bohom. Vysvetlím to na príklade: Modlím sa ruženec, kde päť ráz recitujem a odriekam Otče náš, teda päťkrát poviem: Odpusť nám, ako i my odpúšťame. Vôbec mi však nenapadne, že sa to týka mňa a ja mám odpustiť druhým. Takže táto modlitba vlastne modlitbou nie je, pretože nemyslím vážne to, čo hovorím.

Je niečo úplne iné povedať: „Pane, chcem odpustiť, ale je to pre mňa náročné, pomôž mi.“ Veľmi často odriekame modlitbu bez toho, aby sme si uvedomovali, čo hovoríme. To nemôže byť naozajstná modlitba.

Modlitba nás musí viesť k väčšej intimite s Bohom. Často prijímame Ježiša v Eucharistii, niekedy až denne, ale ak ostávame rovnakí a nemeníme sa k lepšiemu, niekde je chyba. Spravili sme si z prijímania rituál, ktorý neprináša ovocie.

Mal som v živote viacero okamihov, keď som skutočne cítil silu modlitby. Spomínam si, že som raz išiel na modlitby za uzdravenie a prosil som Boha o ochranu, aby ma uschopnil pre túto službu. Začal som vnímať okolo seba temnotu. V mojom srdci sa vynorili otázky: „Naozaj tam ideš? Naozaj to chceš robiť? Veríš tomu, čo sa chystáš spraviť? Nejdeš robiť iba rituál?“ Bol som z toho veľmi zmätený a táto temnota ma premohla.

Exorcista Elias Vella: Boh chce mňa a nie to, čo robímZavolal som organizátorke týchto modlitieb: „Prepáčte, ale nemôžem dnes odslúžiť svätú omšu.“ „Čo tým myslíte? Nemôžem povedať ľuďom, aby išli domov… Musíte ju odslúžiť!“ „Mrzí ma to, ale momentálne nie som disponovaný, aby som to zvládol…“ Povedala: „Pomodlíme sa za vás!“ Modlili sa nado mnou, prosili o svetlo, povzbudenie. Keď sa domodlili, jedna z tých paní povedala: „Nech sa cítite akokoľvek, choďte! Nie je to vaša zodpovednosť, aby sa ľudia uzdravili, ale Ježišova. Výsledky nezávisia od vašej schopnosti či neschopnosti, ale od Boha.“ To ma veľmi povzbudilo.

Pamätám si, že som sa cítil počas svätej omše a modlitby veľmi slabý, ale také výsledky som nikdy predtým nevidel. Vo svojej neschopnosti som Boha neblokoval, neprekážal som mu svojou pýchou či predstavami. Nechal som ho pracovať, lebo som vedel, že to nedokážem. A vtedy som videl obrovskú Božiu moc.

Tú moc, ktorú vidíte medzi temnotou a svetlom, moc Boha a silu modlitby. Samozrejme, zažil som ju ešte mnoho, mnoho ráz, keď som sa modlil nad ľuďmi. Mnohí svedčia o tom, že boli uzdravení, že sa ich Boh dotkol, že ich oslobodil. Videl som množstvo ľudí, ktorých zmenila modlitba.

 

 

Úryvok je z našej knihy Exorcista Elias Vella, ktorú dopredávame za výnimočnú cenu (3,75 EUR). Objednajte si ju v našom eshope tu.

 

 

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00