Exorcista Elias Vella: Prikázal som diablovi, aby sa uklonil pred Eucharistiou

Exorcista Elias Vella: Prikázal som diablovi, aby sa uklonil pred Eucharistiou
Raz som mal v Brazílii skúsenosť s dievčaťom, ktoré otec zasvätil satanovi. Vykonávali sme na nej exorcizmus, bolo to krehké a útle mladé žieňa. Počas exorcizmu však nadobudla takú veľkú silu, že ju nevedeli udržať štyria mocní chlapi.

Vtom mi napadla myšlienka – a som si istý, že to nebolo odo mňa –, aby som sa obrátil k prítomnému kňazovi: „Otče, choďte a prineste Eucharistiu!“

Keď sa tento kňaz vrátil s Eucharistiou, postavil sa pred posadnuté dievča. Ja som – v mene Cirkvi – prikázal diablovi, ktorý bol v dievčati, aby sa pred Eucharistiou uklonil, uctil si ju a adoroval. To, čo sa udialo, bolo niečo nádherné.

Toto dievča sa vymklo mužom z rúk, kľaklo si pred Eucharistiu a začalo spievať nádhernú pieseň, prekrásny chválospev. Všetci si mysleli, že je dievča oslobodené, ale ja som vedel, že to nie je pravda.

 

Exorcista Elias Vella: Prikázal som diablovi, aby sa uklonil pred Eucharistiou

 

Bol to diabol, ktorý sa musel pred Eucharistiou ukloniť. Bolo to pre neho obrovské poníženie. Hneď ako skončil hymnus, dievča sa postavilo a začalo slovne zneuctievať Eucharistiu. Akoby diabol jej ústami vravel: „Prečo si ma týmto spôsobom mučil? Prečo si mi to urobil?“

V druhej kapitole Listu Filipanom sa totiž píše, že Boh dal Ježišovi meno, ktoré je nad každé iné meno. A všetko, čo je na zemi, na nebi a v podsvetí, sa mu musí klaňať. Diabol teda musel adorovať Boha. Nebola to naozajstná láska, ale naozajstná poslušnosť.

Nesprával sa ako syn, ale ako otrok, pretože aj otroci musia byť pokorní pred svojimi majiteľmi. Majú v sebe nenávisť, nie lásku, ale musia poslúchnuť. Bola to pre mňa veľmi silná a nádherná skúsenosť.

Úryvok je z našej knihy Exorcista Elias Vella.

 

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+