Exorcista hovorí: Diabol existuje a je treba o ňom hovoriť

Exorcista hovorí: Diabol existuje a je treba o ňom hovoriť
Exorcista, otec Cesar Truqui, ktorý žije medzi Talianskom a Švajčiarskom, sa minulý mesiac zúčastnil desiateho ročníka kurzu o exorcizme a modlitbe za oslobodenie od zla, ktorý sa konal na rímskej univerzite Regina Apostolorum. Pre taliansky list opísal najbežnejšie formy, akými démon koná v našej spoločnosti. A tiež to, ako sa ho dá jednoducho vystríhať, ak tomu však človek verí.

Veľa ľudí si myslí, že diabol je len mýtus, vyhlásil pápež František pri jednej z mnohých ranných homílií v Dome svätej Marty, pri ktorých hovoril o satanovi. Pod akými formami zlý duch vystupuje dnes?

Diabol pôsobí stále rovnako. Nevšimneme si to, ak sa v boji proti nemu necvičíme. Najzáludnejším spôsobom jeho činnosti je pokušenie – svätca pokúša v jeho svätosti, hriešnika v jeho hriechu. To je najbežnejší štýl, ale existujú aj ďalšie. Jeden, dnes veľmi rozšírený, sa nazýva relativizmus. Ježiš v Jánovom evanjeliu (Jn 8,44) satana nazýva „klamárom a otcom klamstva“. Chce nás totiž presvedčiť, že máme sami rozhodovať o tom, čo je dobré a čo zlé. Ubezpečuje nás v tom, že neexistuje objektívne dobro. Táto vízia je nám dnes predkladaná na globálnej úrovni a preto nie je náhodou, že Benedikt XVI. hovoril o „diktatúre relativizmu“: pretože nie je možné s istotou stanoviť, čo je pre celok dobré a čo zlé, niekto určuje, čo je dovolené a čo vôbec nie, čo sa považuje za trestný čin a čo nie.

 

Myslíte si, že je správne o diablovi hovoriť. A to aj pred detským publikom?

// Čítajte celý text //

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00