Farár Štefan Vitko: Svätý Jozef pomáha ľuďom niesť ťarchu povolania a práce

Farár Štefan Vitko: Svätý Jozef pomáha ľuďom niesť ťarchu povolania a práce
Farnosť svJozefa robotníka vo Svite patrí do Popradského dekanátu a do Spišskej diecézy. V prostredí, ktoré bolo kedysi označované ako silne komunistická oblasť, dokázali miestni rímskokatolícki veriaci postaviť dva kostoly. Jeden z nich je zasvätený práve sv. Jozefovi robotníkovi. Farnosť žije aktívnym kresťanským životom a k svojmu patrónovi majú farníci veľmi blízky vzťah. Viac nám už v rozhovore prezradil miestny správca farnosti Štefan Vitko.

Otec Štefan, aké boli vaše pocity, keď ste sa dozvedeli, že prichádzate do farnosti a kostola, ktorý je zasvätený práve sv. Jozefovi?

Potešilo ma to, lebo meno sv. Jozefa nosím od prijatia sviatosti birmovania a som presvedčený, že ma viedol svojím tichým príhovorom počas mojej formácie a aj celým kňazským životom až doteraz. Myslím si, že sv. Jozef je patrónom každého kňaza. Kňaz musí vysluhovať tajomstvá, musí brániť náuku Cirkvi a jej hodnoty. Možno mnohým veciam sám nerozumie, ale keďže komunikuje s Bohom a s Cirkvou, je schopný viesť a sprevádzať ľudí aj v dnešnej dobe do Božieho kráľovstva.

 

Čím vás inšpiruje jeho osobnosť a život?

Život sv. Jozefa ma inšpiruje tým, že bol pokorným, skromným a pracovitým človekom. Mnohým veciam, ktoré s ním mal Boh v pláne, v tom čase asi veľmi nerozumel, ale neskôr ho Boh do týchto tajomstiev vovádzal. Jozef sa vypracoval v absolútnu osobnosť tak, že mu bola zverená starostlivosť o Božieho syna Ježiša a Pannu Máriu a ich ochrana. Jozef mal všetky predpoklady na to, aby túto úlohu splnil. Určite to bol človek, ktorý komunikoval s Bohom a zároveň človek, ktorého dobré vlastnosti si všímali ľudia z prostredia jeho života.

 

Farár Štefan Vitko: Svätý Jozef pomáha ľuďom niesť ťarchu povolania a práce

 

SOM PRESVEDČENÝ, ŽE BOH NA PRÍHOVOR SV. JOZEFA ODVRACIA ĽUDÍ OD HRIECHU

V liturgickom kalendári slávime 19. marca sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, a 1. mája sviatok sv. Jozefa, robotníka. Prečo nám Cirkev počas roka ponúka práve takéto dva pohľady na sv. Jozefa?

Je to preto, lebo sa zdôrazňuje vždy iný aspekt pohľadu na sv. Jozefa. V tom prvom prípade zdôrazňujeme jeho prítomnosť v blízkosti Ježiša a Panny Márie, jeho nevesty. Vystupuje tu ako vzor pre otcov a manželov tejto doby. Jeho poslanie je teda nadčasové. V tom druhom prípade sa ukazuje sv. Jozef ako ten, ktorý chráni a vedie pracujúcich. Aj tu je jeho poslanie nadčasové, pretože ľudia si budú stále musieť zarábať na chlieb svojou prácou.

 

Farár Štefan Vitko: Svätý Jozef pomáha ľuďom niesť ťarchu povolania a práce

 

Vaša farnosť prechováva k sv. Jozefovi veľkú úctu a vaši veriaci sa k nemu určite často modlia. Môžete už teraz hovoriť o nejakých zázračných vypočutiach týchto modlitieb na príhovor vášho patróna?

O žiadnych zázrakoch neviem. Jeden veľký si však moji farníci odovzdávajú z generácie na generáciu. Zázrakom je to, že v tomto prostredí, ktoré bolo kedysi označované ako komunistická oblasť, rímskokatolícki veriaci postavili dva kostoly. Som presvedčený, že aj toto veľkolepé dielo sa udialo na príhovor sv. Jozefa.

Mnohé zázraky, ktoré sa udiali v ľudských dušiach a ešte stále sa aj dejú, nebudú takto zmapované. Som presvedčený, že Boh svojou milosťou na príhovor sv. Jozefa odvracia ľudí od zla a hriechu a vedie ich tou správnou cestou.

 

Zakúsili ste už aj vy sami vo svojom živote jeho mocný príhovor?

Úcta k sv. Jozefovi bola hlboko zakorenená už v mojej rodine. Túto črtu nábožnosti si pamätám u svojich rodičov, najmä u svojej mamy. Ona nás učila spiritualite sv. Jozefa a v tomto diele pokračujeme ja a moji príbuzní aj naďalej. K sv. Jozefovi sa modlím pravidelne. Som si istý, že jeho príhovor mi pomôže niesť ťarchu životného kríža a zvládať náročnosť kňazských povinností.

 

Farár Štefan Vitko: Svätý Jozef pomáha ľuďom niesť ťarchu povolania a práce

 

JOZEF MENEJ HOVORIL A VIAC KONAL

Nedávno sme v Cirkvi slávili Mimoriadny rok sv. Jozefa. Prečo bolo také dôležité, aby sme v tomto roku venovali viac pozornosti práve tomuto veľkému svätcovi?

V dnešnej dobe sú ľudia, ktorí kritizujú zamestnávateľov za to, že ich zotročujú. Je preto dôležité, aby sv. Jozef pomáhal ľuďom niesť ťarchu povolania a práce. Ľudia potrebujú silu zhora, aby nestratili motiváciu, záujem a dôveru voči práci.

 

Pripomínali ste si sv. Jozefa počas tohto roka vo vašej farnosti nejakým špeciálnym spôsobom?

V našej farnosti pestujeme úctu k sv. Jozefovi pravidelne, pretože máme chrám zasvätený tomuto svätcovi. Nielen naši veriaci sa modlia a konajú pobožnosti k jeho úcte. Ponúkli sme svoj farský kostol aj iným farnostiam, spoločenstvám, rodinám a jednotlivcom, aby ho mohli navštíviť a získať odpustky. O tieto púte bol pomerne veľký záujem. Do budúcna zostáva náš chrám v pozícii ponuky najmä pre tých, ktorí chcú jozefovskú spiritualitu prehlbovať vo svojom živote.

 

Aj napriek tomu, že sv. Jozef je takým veľkým svätcom, vo Svätom písme nemáme zanechané ani jediné jeho vypovedané slovo. Aj to značí o tom, že menej rozprával a viac načúval Bohu. Je aj v tomto jeho veľkosť?

Ide o správny postreh. Dnes sa veľa rozpráva. Veľa, ale naprázdno. Mnohí hovoria „vo veľkom“, no žiaľ, niekedy nevedia, čo vravia. Iní nevedia, čo počúvajú. Evanjelium hovorí o tom, ako Ježiš vyučoval. Ukázal na počúvajúcich a povedal: „Toto je moja matka a moji bratia.“ Treba počúvať hlavne Ježiša. Ak naše počúvanie bude skutočne pozorné a v Duchu Svätom, tak budeme vedieť, koľko a čo máme hovoriť vo svojom prostredí života. Sv. Jozef zrejme menej hovoril a viac konal.

 

Sakrálne umenie zobrazuje sv. Jozefa raz ako mladého muža, inokedy ako starca. Aké je jeho správne a dôveryhodné vyobrazenie?

Jedno i druhé vyobrazenie je v poriadku. Sv. Jozef je ako starec vyobrazený preto,
lebo vyjadruje istú dôstojnosť, vážnosť a múdrosť. Tá sa v sakrálnom umení dosahuje napríklad aj tým, že umelec svätcovi pridá roky a vyobrazí ho ako starca.

Sv. Jozef ako mladý muž je inšpiratívny pre mladú a strednú generáciu. Aj mladí ľudia si hľadajú cestu k tomuto svätcovi, lebo cítia, že jeho pomoc potrebujú. Sv. Jozef obsiahne všetky vekové kategórie a je v podstate jedno, či je vyobrazený ako starec alebo ako mladý muž.

 

Farár Štefan Vitko: Svätý Jozef pomáha ľuďom niesť ťarchu povolania a práce 

 

PRÍHOVOR SV. JOZEFA JE VEĽMI SILNÝ

V čom si dnešní mladí muži, otcovia a manželia môžu vziať príklad od sv. Jozefa?

Sv. Jozef je pre mladých mužov, otcov a manželov inšpiratívny preto, lebo neopustil svoju rodinu ani vtedy, keď prežívala krušné časy a musel spolu s Máriou utekať pred krutým Herodesom. Vedel, že Boh mu zveril istú úlohu a tomuto záväzku chcel ostať verný až do konca. Všetci, ktorí sú manželmi a otcami, si musia všimnúť tento Jozefov pilier komunikácie a čnosti.

 

Váš kostol nesie patrocínium práve sv. Jozefa robotníka. V čom si dnešný pracujúci človek môže vziať od neho príklad?

Patrocínium sv. Jozefa v našom kostole určite nie je náhodné. Ľudia z  Čiech, Moravy a zo Slovenska tu prišli kedysi za prácou. Podnikateľ Baťa im vytvoril priam nadčasové pracovné prostredie, ale komunizmus jeho dielo zničil. Sv. Jozef bol ten, ktorý v nich udržal vieru aj do budúcnosti napriek tomu, že komunizmus zapustil u nás hlboké korene.
Sv. Jozef je patrón do nepohody. Ani dnes nie sú ideálne spoločenské podmienky. Ľudia však majú výhodu v tom, že sv. Jozef je v týchto ťažkostiach a zápasoch s nimi a nikdy ich neopustí. Myslím si, že v tom tkvie dôležitosť patrocínia sv. Jozefa. V tomto prostredí ostane vždy aktuálnym.

 

A čo mladé dievčatá a ženy, ktoré túžia po manželstve a založení rodiny? Môže byť sv. Jozef aj pre ne dobrým vzorom, orodovníkom a pomocou?

Je isté, že Jozef Ježiša a Pannu Máriu chránil. Spolu s Máriou so strachom hľadali Ježiša počas púte v Jeruzaleme, kým ho nenašli v chráme. Keď ho našli, znovu sa vrátili domov a venovali sa svojim domácim povinnostiam. Jozef je ten, ktorý svojím príhovorom môže dávať ľudí dohromady, môže ich zjednocovať a spájať.

Bolo by správne, ak by slobodní ľudia a neskôr snúbenci a manželia prosili o príhovor práve tohto veľkého svätca. On stmeľuje ľudské srdcia do jednoty, on im dáva silu vydržať v krížoch ich spoločného života a on je ten, ktorý im pomáha kráčať spoločnou cestou.

 

Sv. Jozef je aj patrónom zomierajúcich a šťastnej smrti. Zverujete aj zomierajúcich ľudí, ktorých prichádzate zaopatriť sviatosťami, pod jeho ochranu?

V našej farnosti dvakrát v roku vysluhujeme spoločnú sviatosť pomazania chorých. Je to na sviatok Lurdskej Panny Márie a v lete, v blízkosti sviatku sv. Joachima a Anny. Vtedy prichádzajú starší a ľudia s rôznymi ťažkosťami a možno povedať, že sviatosť pomazania chorých prijímajú pod záštitou a ochranou sv. Jozefa.

Pokiaľ viem, mnohí sa modlia o milosť dobrej smrti a vedia o tom, že sv. Jozef je patrónom dobrej smrti. Verím tomu, že náš patrón mnohým vyprosil cestu do Božieho kráľovstva. Túto prax poznám, lebo počas tých rokov, čo vo Svite pôsobím, bolo veľa prípadov, kedy Božia milosť účinkovala v ťažko chorom a zomierajúcom doslova „v hodine dvanástej“.

 

Sv. Terézia z Avily hovorila: „Svet by mal vždy vedieť, že o čokoľvek bude prosiť sv. Jozefa, dostane to!“ Je príhovor sv. Jozefa pred Bohom naozaj taký silný? 

Som presvedčený, že príhovor sv. Jozefa je veľmi silný. Malý Ježiš vyrastal pod starostlivým dohľadom svojej matky Panny Márie a sv. Jozefa. Obidvaja ho mnohým veciam naučili. Ale aj on, ako rástol, ukazoval im jasnejším spôsobom cestu spásy. Oni traja si boli, sú a aj budú stále navzájom blízkymi. Kto prosí Pána Ježiša o milosti skrze Pannu Máriu a sv. Jozefa, robí veľmi dobre. Ježiš nikdy neodmietne prosby a orodovanie na príhovor svojich najbližších.

 

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00