Farské tímy z projektu Mladé srdce sa stretli, aby sa učili pastoračne plánovať a pozývať k líderstvu

Farské tímy z projektu Mladé srdce sa stretli, aby sa učili pastoračne plánovať a pozývať k líderstvu
Od 11. do 12. marca sa konalo 3. Celoslovenské stretnutie farských tímov z projektu Mladé srdce, ktoré zorganizovalo eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule sa stretlo spoločne 44 účastníkov – kňazov a laikov z desiatich farností z celého Slovenska, ktoré sú zapojené v projekte, aby sa učili ako pastoračne plánovať a pozývať k líderstvu.

„Spoločne hľadáme správne „kľúče“, ako zvýšiť pulz života mladých vo farnostiach a ako sa k tomuto výsledku dopracovať. Sme presvedčení, že to prinesie oživenie celej farskej komunite,“ priblížil stretnutie František Koníček, obsahový koordinátor projektu.

V úvode stretnutia prítomných pozdravil a povzbudil spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. Vo svojom krátkom príhovore upriamil pozornosť na krásu spoločného kráčania a povzbudil k otvorenosti spoločenstiev.

Pre účastníkov bol pripravený bohatý program. Farským tímom sa počas stretnutia prihovorili zaujímaví hostia. Program bol zameraný na dve dôležité témy: pastoračné plánovanie a rozvoj líderstva (leadership). Dôležitosť, potrebu a prínos pastoračného plánovania vo farnosti predstavil riaditeľ Inštitútu Communio a hovorca žilinskej diecézy vdp. Zdeno Pupík. O líderstve, ako ceste osobnostného rozvoja a o efektívnom delegovaní účastníkom prednášala Daniela Daubnerová, veriaca koučka a trénerka. O svoje skúsenosti, zážitky a inšpirácie z pastoračnej praxe a zo života s mladými sa podelil vdp. František Moško, farár farnosti Kúty.  „Na stretnutí sme načerpali veľa inšpirácií a podnetov pre ďalšiu prácu vo farnosti. Už najbližší týždeň sme si naplánovali stretnutie, kde sa chceme venovať pastoračnému plánu našej farnosti. Považujeme túto tému za dôležitú,“ povedal o stretnutí jeden z účastníkov Lukáš Novotný, člen farského tímu z Ferčekoviec.

„Celoslovenské stretnutie farských tímov je jedným z viacerých plánovaných stretnutí, na ktorých sa spolu rozprávame o rôznych témach, dôležitých pre život vo farnosti a prácu s deťmi a mladými, ďalšie stretnutie prebehne v júni“ doplnil Koníček.

Fotogalériu zo stretnutia si môžu záujemcovia pozrieť na webe projektu www.erko.sk/mladesrdce.

Projekt Mladé srdce realizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V pilotnom projekte sa spojilo desať slovenských farností, ktoré veria, že svoju farnosť môžu oživiť cez systematickú prácu s mladými. Absolvujú v ňom spoločnú cestu rozvoja a zvyšovania vitality. Túto skúsenosť plánujú v eRku spracovať do programu a ponúknuť i ďalším farnostiam a komunitám na Slovensku.

 

Informoval: Boris Kollár

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00