TOP

Federácia Jeden z nás: Ľudská dôstojnosť sa musí v Európe stať uznávanou hodnotou

S cieľom spojiť svoje sily v úsilí o obnovu Európy tak, aby ľudská dôstojnosť bola akceptovanou a uznávanou hodnotou v rámci legislatívy aj politických procesov, sa dnes v Paríži koná konferencia predstaviteľov Federácie Jeden z nás (One of Us).

V rámci nej bude predstavená Kultúrna platforma stopäťdesiatich významných intelektuálov, medzi nimi filozofov, historikov, lekárov a právnikov, ktorej cieľom je prebudiť inteligenciu a svedomie Európy .

Konferencia, ktorej predsedá prezident Federácie One of Us, bývalý španielsky minister a bývalý člen Európskeho Jaime Mayor Oreja má priniesť odpovede na otázky, ako čeliť dilemám, ktoré ohrozujú dnešnú európsku spoločnosť, ako ich odvrátiť, a zároveň premeniť na nové príležitosť pre budúcnosť Európy.

Federácia One of Us, ktorá bola založená v roku 2014 po úspechu prvej  európskej občianskej iniciatívy Jeden z nás, keď sa takmer dva milióny ľudí zapojilo do petície proti ničeniu ľudských embryí , sa zaviazala priznať každej osobe bez výnimky ľudskú dôstojnosť a chrániť ľudský život v najzraniteľnejších štádiách jeho vývoja, rovnako ako v čase choroby, pokročilého veku a na konci života. Slovenskú republiku v jej Výkonnom výbore zastupuje poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik.

Titulná fotka: oneofus.eu

Komentáre