FIGEĽ: Európa trpí stratou pamäti, mnohí smútia za totalitnou minulosťou

FIGEĽ: Európa trpí stratou pamäti, mnohí smútia za totalitnou minulosťou
Hosťom Pavla Demeša v relácii SVET Tu a teraz je osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ Ján Figeľ.

Počas troch rokov pôsobenia vo funkcii vyslanca navštívil Ján Figeľ viac než 30 krajín, pretože Európska únia je podľa neho dôležitým partnerom pre mnohé štáty sveta. Jednou z najcitlivejších bola návšteva Iraku počas otvorených vojnových stretov. “Musel som nosiť helmu i nepriestrelnú vestu a návštevu som považoval za výraz záujmu o krajinu, ktorá je v totálnych ťažkostiach,” dodáva J. Figeľ.

Ako osobitný vyslanec sa snažil pretlmočiť postoj EÚ aj na stretnutiach s pakistanskými predstaviteľmi, ktoré sa týkali na smrť odsúdenej kresťanky Ásije bíbí. Tá bola pred ôsmimi rokmi odsúdená za bohorúhačstvo a tento týždeň ju najvyšší súd zbavil viny.

“Stav vo svete je rozmanitý a veľmi zložitý, trend je skôr negatívny. A predsa nás to nemôže nechávať skeptickými, pretože ide o civilizačný zápas, pričom sloboda svedomia, myslenia a človeka je výrazom ľudskej dôstojnosti a my sme zodpovední za to, čo prevláda vo svete. Ak nie, tak potom na to doplácame,” myslí si J. Figeľ.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00