Filter mysle

Filter mysle
Ľudský mozog je absolútne obdivuhodný vo svojej schopnosti zachytiť a triediť vnemy. A to, čo do svojej mysle prijmeme, s určitosťou ovplyvňuje to, čo v našich životoch vyprodukujeme. Naše zvyky sú výsledkom našich činov a tie zas našich myšlienok.

Naša myseľ funguje bez prestávky. Pozorujeme, zaznamenávame a spracúvame informácie rýchlejšie než akýkoľvek počítač na zemi. Tiež lepšie uskladňujeme informácie a obrazy. Potrebujeme teda byť prieberčiví v tom, čomu dovolíme vstupovať do našej mysle. Treba rozlišovať a nedovoliť len tak hocičomu a všetkému, aby sa prefiltrovalo do našich myšlienok.

Raz som čítal knihu s názvom Positioning: The Battle for Your Mind (Nastavenie: Boj o vašu myseľ). Hovorí o tom, ako tvorcovia reklamy súťažia o našu pozornosť. Či si to uvedomujeme, alebo nie, všetci si ju chcú získať, zvyčajne preto, aby z toho mali nejaký zisk.

Je teda na vás, aby ste si udržali kontrolu nad svojimi myšlienkami. Druhý list Korinťanom 10, 5 hovorí: „Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi.“ Strážte si myseľ a držte na uzde spôsob, akým premýšľate.

Existuje štvoraký „materiál“, akým si sýtiť rozum.

 

  1. Jed

Sem patrí pornografia, okultné veci, romány typu „brak“, veci rúhajúce sa Bohu a všetko, čo je pre vaše zmýšľanie zlé.

Pavol hovorí v Liste Rimanom 16, 19: „Chcem, aby ste boli múdri v dobrom a neskúsení v zlom.“

Dávid vo svojom žalme vraví: „Neupriamim pohľad na vec ničomnú.“ (Ž 101, 3; ekumenický preklad) Bol to sľub, ktorý dal sám sebe, že nebude hľadieť na nič, čo je zlé a nezdravé pre jeho myseľ. Možno by ste si mohli dať tento žalm ako pozadie na obrazovku svojho mobilu, počítača alebo hoci aj rovno nad televízor. Treba si uvedomiť, že pornografia a iné škodlivé mediálne formy nie sú nevinné ani slabé. Dokážu meniť náš štýl myslenia.

 

  1. „Vata“

Vata je prosto len niečo, čo nie je samo osebe ani zlé, ani dobré. Ako tvrdí Pavol v Prvom liste Korinťanom 10, 23: Všetko smiem, ale nie všetko osoží.“ Teda niektoré veci podľa neho nie sú nevyhnutne zlé, jednoducho nie sú potrebné. Mnohé knihy, filmy alebo televízne programy sú len „vata“. Nie sú škodlivé, prosto sú len „výplňou“.

 

  1. Potrava pre mozog

Toto sú veci, ktoré vás inšpirujú, učia, pomáhajú vám rásť, vybavia vás nejakou zručnosťou a spravia z vás lepšieho človeka. V Liste Filipanom 4, 8 sa píše: „Myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!“

 

  1. Biblia

Keď čítame, rozjímame a učíme sa Božie slovo naspamäť, uchovávame ho vo svojich srdciach a ono nás udržiava na správnej ceste.

 

Musíte sa rozhodnúť, čím si budete plniť myseľ, lebo to bude plodom vášho života. Kedy dôjdete do bodu spravodlivého hnevu, vypnete počítač alebo televízor a vyhlásite „mám toho dosť“? Nech sa Biblia stane tým filtrom, cez ktorý budete rozlišovať veci hodné a nehodné priestoru vo vašej mysli. A ak už ste v pasci pornografie, hľadajte pomoc. Nájdite si skupinku, skladajte niekomu účty a túžte opäť po Božej milosti.

Autor: Rick Warren

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00