Fórum života odovzdalo Cenu Antona Neuwirtha za rok 2020

Fórum života odovzdalo Cenu Antona Neuwirtha za rok 2020
(Bratislava, 2.február 2021) – Fórum života ocenilo troch nových laureátov Cenou Antona Neuwirtha. Kvôli korona kríze bolo odovzdávanie cien časovo posunuté. Napriek tomu jedna z cien poputuje do Talianska. Oceňovanie sa udeľuje výnimočným osobnostiam, ktoré svojou aktivitou ukazujú rešpekt a úctu voči životu.

Predsedníčka občianskeho združenia Fórum života Marcela Dobešová: „Rok 2020 bol mimoriadnym a výnimočným rokom pre viacerých z nás. Mnohé udalosti sa nemohli konať tak, ako boli naplánované. Preto aj odovzdávanie Ceny Antona Neuwirtha za rok 2020 prebehlo súkromne, až ku koncu roka. Chceli sme laureátov oceniť verejne, v spojení s klasickým koncertom, ale kvôli aktuálnym pandemickým opatreniam to, žiaľ, nebolo možné. Sme však radi, že sa nám v skromnosti podarilo odovzdať cenu tým, ktorým právom patrí.“

V kategórii Domáca osobnosť ju získala PhDr. Jarmila Majáková PhD. za osobitný prínos pre ochranu života a ľudskej dôstojnosti na Slovensku, najmä v oblasti sociálnej práce, špeciálneho poradenstva, supervízie pre agendu sociálnoprávnej agendy a sociálnych služieb. Je školiteľkou vo viacerých vzdelávacích programoch, napr. práca s týranými, zneužívanými a zanedbanými deťmi. Pôsobila aj v štátnom sektore ako kolízna pracovníčka. Od roku 2017 je členkou sociálnej komisie na VUC Žilina aj v rámci Nadácie ŽSK pre podporu rodiny.

V kategórii Zahraničná osobnosť cenu získal Ezio Aceti za prínos v osvetovej a edukatívnej činnosti, najmä v dôležitosti výchovy, priblíženia citlivého prístupu k ľudskej duši a za inšpiratívne otváranie cesty k objavovaniu krásy a čistoty detí. Ezio sa preberania nemohol zúčastniť, poslal však videopozdrav. „Vnímame to ako ocenenie pre všetky deti na svete. Práve emócie sú základom dobrého vývoja citovosti a sexuality. Emócie sú prvým stupienkom, ktorý pomáha deťom aj starším chlapcom a dievčatám rásť a stávať sa zrelými osobami,“ hovorí Ezio vo svojom príhovore.

Ezio Aceti je psychológom, lektorom na národnej úrovni a spolupracuje ako expert s Národným úradom pre rodinnú pastoračnú starostlivosť CEI (Talianska biskupská konferencia). Je autorom mnohých kníh, na Slovensku sú známe dva diely knihy Láske sa treba učiť. Cenu symbolicky prevzali spolupracovníci Ezia na Slovensku, Martin Sepp a Sylvia Hamadejová z vydavateľstva Nové Mesto. Cena mu bude po uvoľnení opatrení doručená.

V kategórii Organizácia cenu dostalo občianske združenie Misia mladých– cenu prevzal predseda o. z. Anton Michalica. „Sme radi, že ľudia si všímajú a oceňujú našu snahu. Ľudia, ktorým pomáhame, sú naozaj v ťažkej situácii. Snažíme sa ich viesť k sebestačnosti a byť im nablízku. Veľmi úspešný a obľúbený je projekt Bicykle pre deti.“ Misia mladých o. z. vnikla v 2003 a pôsobí v oravskom regióne, v Tvrdošíne. Venuje sa pomoci deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii, organizácii voľnočasových aktivít a dobrovoľníckeho programu.

Cena je pomenovaná po prvom slovenskom veľvyslancovi vo Vatikáne a lekárovi Antonovi Neuwirthovi. Počas socializmu bol odsúdený na 12 rokov väzenia za velezradu. Mottom jeho života bolo prekonávať zlo dobrom. Pri príležitosti 100. výročia od jeho narodenia mu udelil minister zahraničných vecí Ivan Korčok najvyššie ocenenie rezortu diplomacie in memoriam.

Informovala: Andrea Žiaková

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00