Fórum života vydalo stanovisko k novele Zákona o zdravotníckej starostlivosti

Fórum života vydalo stanovisko k novele Zákona o zdravotníckej starostlivosti
V týchto dňoch v Národná rada SR rokuje o novele Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotníckej starostlivosti, legislatívny návrh je v druhom čítaní.

Fórum života vyjadruje podporu tejto novele a vyzýva všetkých poslancov, aby hlasovali za jej prijatie. „Je to prvýkrát v tomto volebnom období, že zákon na zlepšenie ochrany života počatých detí podáva vládna strana, čo znamená veľkú šancu na prijatie,“ uvádza predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová a vyzýva v mene tohto občianskeho združenia poslancov, aby dali bokom stranícke súperenia a zjednotili sa v zápase za ochranu tých najbezbrannejších z nás. Podľa Dobešovej je otázka prijatia novely kľúčová aj vzhľadom na to, že v súčasnosti prebieha diskusia o sonografickom vyšetrení dieťatka, ktorého život má byť na žiadosť matky ukončený. „Sme presvedčení, že hlasovanie za prijatie tohto návrhu zákona zo strany poslancov môže výrazne prispieť k záchrane ľudských životov,“ uzatvára stanovisko Fóra života.

Odborné stanovisko gynekológa so špecializáciou v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve nájdete na tomto linku.

 

Fórum života je platformou pro-life organizácií a jednotlivcov od roku 2001. Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v ochrane ľudského života. Pôsobí v regiónoch Slovenska, v teréne, v poradných orgánoch a v medzinárodných organizáciách. Aktivity a projekty Fóra života sú zamerané na vzdelávanie (Tlakový hrniec, konferencie Vyber si život, 25. marec – Deň počatého života, Sviečka za nenarodené deti, Cena Antona Neuwirtha) a na konkrétnu pomoc (Sieť pomoci, Zachráňme životy, poradne Femina). Je zriaďovateľom Poradne Alexis a spoluzriaďovateľom gynekologických ambulancií Gianna v Žiline, Terezka v Porade a sociálneho podniku Labore.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00