TOP

Generácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo, zahodila „filtre umelej dokonalosti“!

Uplynulý víkend sa v Liptovskom Mikuláši konala Godzone konferencia s názvom #NOFILTER nesúca posolstvo o ľudskej jedinečnosti, ktorá nepotrebuje žiadne umelé prikrášlenia. Generácia KIOBK tak vstúpila do novej výzvy zahodiť klamlivé filtre a nechať Bohu priamy prístup priamo do srdca človeka.

S cieľom budovať, rozvíjať, formovať a zároveň priniesť atmosféru prijatia projekt Godzone zorganizoval v poradí ôsmy ročník Godzone konferencie, ktorej účasť dosiahla takmer 1 300 ľudí. „Je pre nás veľkým privilégiom slúžiť mladým ľuďom túžiacim po Bohu týmto spôsobom. Hoci účastníci prichádzajú z celého Slovenska, Boh medzi nami tvorí nadprirodzenú jednotu a rodinnú atmosféru, ktorá nás všetkých spája. Vidíme, že Ježiš tu koná a ľudia nachádzajú uzdravenie, nádej a lásku, a to je dôvod, ktorý nás motivuje ísť ďalej a hľadať spôsob, ako môžeme priblížiť jeho lásku ešte viac,“ hovorí riaditeľ projektu Godzone, Julo Slovák.

 

 

Tentoraz na konferencii rezonovali témy #NOFILTER VIERA, #NOFILTER CIRKEV, #NOFILTER ŽIVOT a #NOFILTER POHĽAD NA DRUHÝCH, v ktorých sa rečníci prihovárali ku generácii KIOBK. Jednotlivé témy prednášok vždy smerovali k pozvaniu odovzdať starý pohľad „cez filtre“ Ježišovi, vzdať sa umelej dokonalosti a nechať mu svoje slabosti, aby ich premenil. Ľudia svoje odhodlanie mohli vyjadriť aj prakticky, zapojením sa do mimopódiových – „offstage“ aktivít, ktoré boli vytvorené špeciálne k témam. „Rozličné offstage aktivity nás pobádali k rozhodnutiu vzdať sa umelo dokonalej predstavy o sebe. A hoci sme odkrývali naše slabosti a zdanlivo sme boli slabí, práve vtedy sme Bohu dali priestor, aby sa mohol osláviť v našich slabostiach tak, ako sa spievalo v jednej z piesní od PiarMusic: „… nebojím sa byť slabý pred Tebou, lebo viem, že Ty sám si mojou silou…““ vysvetľuje dobrovoľník z media tímu, Jaroslav Dodok.

 

 

Zaujímavým obohatením programu boli diskusné talky, v ktorých sa stretli mladí a inšpiratívni lídri generácie KIOBK. Piatkový večer s názvom Boh na Slovensku koná bol plný svedectiev a modlitieb prinášajúcich uzdravenie a nádej do životov ľudí. Novinkou tohtoročného programu bol zábavný kvíz. Účastníci sa rozdelili do skupín, kde spoločne hľadali odpovede na otázky z rôznych oblastí. Neodmysliteľnou súčasťou konferencie je vždy svätá omša, ktorá je silným zjednotením pre ľudí z celého Slovenska.

 

 

Projekt Godzone je evanjelizačný projekt, ktorý vznikol v roku 2010. Je zastrešený Združením kresťanských spoločenstiev mládeže a jeho predsedom Jánom Bucom, kňazom Katolíckej cirkvi, ktorý je tiež garantom tohto projektu. Ďalšími garantmi projektu sú katolícki kňazi Ondrej Chrvala a Juraj Ďurnek SchP.Komentáre