Godzone podcast_Boris Štanga: Generácia Kiobk bol veľký miľník na Slovensku

Godzone podcast_Boris Štanga: Generácia Kiobk bol veľký miľník na Slovensku
Boris Štanga je členom spoločenstva Piar a zároveň počas roka naplno slúži v Godzone kancelárii, v ktorej tvorí videá a kreatívu. Popisuje aké boli jeho začiatky a aké je to slúžiť pre Božie kráľovstvo počas celého roka.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00