Godzone podcast_František Bartek: Katolícki gentlemani

Godzone podcast_František Bartek: Katolícki gentlemani
František Bartek je absolventom Kolégia Antona Neuwirtha a študentom teológie manželstva a rodiny v Rakúsku. V Godzone podcaste rozpráva o svojej túžbe budovať rodiny na Slovensku a o tom, aký bym mal byť Boží muž.

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+