Godzone podcast_Klára Neslušanová: Zažívame Božiu starostlivosť

Godzone podcast_Klára Neslušanová: Zažívame Božiu starostlivosť
Klára Neslušanová je spolu so svojim manželom Martinom dlhé roky slúži pre Božie kráľovstvo. V Godzone podcaste opisuje ako slúži celá rodina a ako sa Boh stará o ich financie. Tiež vysvetľuje dar proroctva a duchovné dary celkovo.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00