Godzone podcast_Mária Škovierová: Modliť sa je jednoduché

Godzone podcast_Mária Škovierová: Modliť sa je jednoduché
Mária Škovierová zo spoločenstva Eben Ezer hovorí o modlitbe a veľmi osobnom vzťahu k Bohu. Opisuje svoju skúsenosť z chválovej školy v Nemecku a ako v sebe udržiavať hlad po Bohu.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+