Godzone podcast_Martin Neslušan: Prešiel som si vyhorením

Godzone podcast_Martin Neslušan: Prešiel som si vyhorením
Martin Neslušan je lídrom komunity Eden. V Godzone podcaste popisuje, ako sa ho Boh nadprirodzene dotkol a jeho následné absolútne začiatky v službe. Hovorí svoju skúsenosť s vyhorením a ako sa z neho postupne dostať vonku.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00