Godzone podcast_Michal Irsák: Evanjelizácia ide cez priateľstvo

Godzone podcast_Michal Irsák: Evanjelizácia ide cez priateľstvo
Michal Irsák je kňazom a zasväteným bratom v Koinonii Ján Krstiteľ vo Vyšnom Klatove, kde vedie evanjelizačnú školu. Opisuje svoju osobnú skúsenosť s Ježišom a to ako 16 ročný prijal povolanie do zasväteného života. V podcaste uvádza ako formou priateľstva a osobného prijatia privádzajú aj dospelých ľudí k Ježišovi.

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+