Godzone podcast_Milan Macek: Učiteľka sa modlila za moje obrátenie

Godzone podcast_Milan Macek: Učiteľka sa modlila za moje obrátenie
Milan Macek je dlhé roky bubeníkom v kapele Timothy a v minulosti mal na starosti oslovovanie zahraničných hostí na festivale Campfest. V Godzone podcaste hovorí svoj príbeh obrátenia, opisuje svoje začiatky s Mariánom Lipovským a službu Timothy Worship Centrum.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00