Godzone podcast_Sestra Helena: Boha som stretla za komunizmu na protináboženskom školení

Godzone podcast_Sestra Helena: Boha som stretla za komunizmu na protináboženskom školení
Sestra Helena hovorí o tom ako sa jej Boh nadprirodzene dotkol na protináboženskom školení. Opisuje prenasledovanie za komunizmu, domové prehliadky a tiež to ako odpúšťali tým, ktorí ich prenasledovali. Spomína stretnutie s Eliasom Vellom, ktorý rozlíšil jej vnútorné zranenie z prenasledovania a to ako ju Boh z toho začal uzdravovať.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00