„Godzone School mi naozaj zmenila život“

„Godzone School mi naozaj zmenila život“
O akreditovanej animátorskej škole sme sa rozprávali s jedným z jej organizátorov Andrejom Kmotorkom. Už iba do konca septembra môžete využiť príležitosť prihlásiť sa do jej 8. ročníka. Kto sa do takejto školy môže prihlásiť a čo sa v nej naučí? O dvojročnom programe školy, jej cieľoch, ale aj dojmoch účastníkov sa dozviete viac v rozhovore.

Prezraď nám hneď na úvod, čo považuješ ty za najpríťažlivejšie na Godzone school?

Myslím si, že aj pre mňa, aj pre účastníkov je najsilnejším momentom to, že zažívame na víkendových stretnutiach veľmi silné momenty spoločenstva. Atmosféra v tíme je veľmi dobrá, priateľská, silná. A toto sa prenáša aj na účastníkov. Sme tak svedkami jedného veľkého spoločenstva, ktoré sa teší z úspechov a duchovného rastu ostatných a zároveň sme veľmi blízko pri sebe, keď bojujeme a zažívame neúspechy. Teda okrem prednášok, workshopov, modlitieb a zdieľania tam nachádzame podstatu – život s Bohom v spoločenstve.

 

Pre tých, ktorí vôbec nevedia, čo je to tá Godzone School, predstavíš nám ju?

Godzone School je animátorská škola novej evanjelizácie zameraná na budovanie mladých ľudí s cieľom naučiť ich žiť osobný vzťah s Bohom, viesť skupinku alebo spoločenstvo a byť k dispozícii pre službu Cirkvi. Vznikla z potreby formovať členov našich spoločenstiev (Spoločenstvo Piar a Spoločenstvo SP) a chceli sme to, čo v spoločenstvách prežívame, systematicky otvoriť a dať možnosť zažiť aj členom iných spoločenstiev alebo jednotlivcom. Teraz otvárame 8. ročník a záujem je obrovský. Nemôžeme prijať všetkých, ktorí sa hlásia, aj keby sme veľmi chceli. Škola trvá dva roky, je zameraná na budovanie základov kresťanského života a neskôr účastníkov pripravujeme na službu. Všetko je popretkávané chválami a uctievaním.

 

„Godzone School mi naozaj zmenila život“

 

Pre koho je určená? Kto všetko sa do nej môže prihlásiť?

Škola je určená predovšetkým pre mladých ľudí od sedemnáí by chceli neskôr  pomáhať pri vedení, založiť alebo viesť spoločenstvo. Ak mladý človek vníma, že je povolaný Bohom Otcom aktívnejšie rozširovať Božie kráľovstvo, je to výborné miesto, kde sa to môže naučiť a vyskúšať si to. Víkendy totiž nie sú len teoretické, ale študenti si vyskúšajú manažment projektov, vedenie chvál a ďalšie služby.

 

Čo je cieľom takéhoto vzdelávania? Čo ním človek „získa“?

Okrem akreditovaného certifikátu Ministerstvom školstva pre prácu s mládežou získa absolvent školy predovšetkým silné základy pre jeho ďalší rast, mnoho vzťahov, priateľstiev, kontaktov a hlbší vhľad do toho, o čo sa na Slovensku snažíme. Porozumie, ako hľadať osobné poslanie, ako rozlišovať, k čomu ho Boh povoláva, ako využívať svoje talenty a zároveň ako byť v tom všetkom „vykázateľný“, ako sa nechať stále Bohom formovať a zachovať si „chudobu ducha”.

 

Ako vyzerá také typické víkendové stretnutie v Godzone School? Čo sa tam deje?

Každý víkend Godzone School má stanovenú tému. Je to napríklad téma Božej lásky, čo to znamená žiť ako nový človek, ako spolupracovať s Duchom Svätým. Neskôr sú to veľmi praktické veci – ako pracovať s časom, financiami a zdrojmi, ako oddychovať, ako skladať a viesť chvály. Nechcem ísť úplne do detailov, aby sme nechali aj prekvapenie, ale počas víkendu je vždy čas na menšie skupinky a zdieľanie, máme sv. omše, adoráciu a – keď je pekné počasie – aj športy.

 

Spolupracujete aj s nejakými zaujímavými kňazmi, prednášateľmi, kapelami?

Godzone School je zastrešená projektom Godzone (Spoločenstvo SP) a Spoločenstvom Piar. Preto je aj celý realizačný tím tvorený predovšetkým z členov týchto spoločenstiev. Na víkendovkách sa môžu študenti tešiť na piaristu pátra Juraja Ďurneka, na otca Ondreja Chrvalu či na sestru Timoteu. Program býva pestrý a večerné modlitby chvál niekedy sprevádzajú kapely eSPé a PiarMusic.

 

„Godzone School mi naozaj zmenila život“

 

Koľko „žiakov“ už absolvovalo Godzone School?

Ak budem počítať aj tento ročník, pomaly sa budeme blížiť k číslu 500.

 

Určite máte veľa spätnej väzby, spomenieš si na nejakú, ktorá sa ťa možno zvlášť dotkla?

Pre mňa osobne je veľmi silné, keď mi po dvoch rokoch školy študenti povedia: „Godzone School mi naozaj zmenila život a Boha vnímam úplne novým spôsobom. Túžim ho poznať viac a viem, že ho môžem poznať viac.“ Je totiž veľmi výrazne vidieť, ako sa žiaci po dvoch rokoch posunú. A to ma veľmi teší.

 

Viac o Godzone school sa dozviete tu: school.godzone.sk

 

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00