Gorazdov 2020

Gorazdov 2020
Obec Močenok, občianske združenie Krediv a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta Močenok pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda.

Slávnostnú svätú omšu bude o 9:30 hod. celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár.

GORAZDOV v dnešnom Močenku je rodiskom najbližšieho spolupracovníka svätých solúnskych bratov – svätého Gorazda, prvého slovenského – z našej krvi – arcibiskupa Slovenov.

Tu sa narodil aj otec biskup František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru.

 

Gorazdov 2020

 

Otec biskup František bol v Katedrále sv. Emeráma 27. júla 1991 Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom vysvätený za pomocného nitrianskeho biskupa.

„Príďme spoločne vzdať úctu a vďačnosť nášmu slovenskému arcibiskupovi svätému Gorazdovi na toto vzácne miesto jeho narodenia,“ povzbudzuje na účasť Daniela  Suchá z občianskeho združenia CYRILOMETODIADA.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00