Hipsteri dominikáni. Žijú proti prúdu dnešnej doby

Uprostred jedného z najväčších zvolenských sídlisk nájdete niečo, čo by ste dozaista nečakali. Už 20 rokov tam stojí dominikánsky kláštor. Od samotného začiatku v ňom žije aj brat Damián Mačura a o jeden rok menej brat Maroš Fintor, ktorí zasvätili svoj život reholi. Keďže okrem kňazskej činnosti majú aj svoje civilné zamestnania, nemusia byť však na prvý pohľad rozpoznateľní.  Samozrejme, ľahko ich identifikujete v habite. A možno rovnako ako ja, aj vy, keď ich náhodne stretnete na ulici, radšej odvrátite zrak a tvárite sa, že sú neviditeľní. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, ako vyzerá život v kláštore? Ako rehoľníci prežívajú život v službe pre druhých? Či ako trávia Vianoce?  Ja som sa s nimi stretla a prekvapil ma ich triezvy pohľad na život,  pokora, neskutočná múdrosť a skvelý zmysel pre humor.

Článok je z rubriky Vianoce inak: O tých, ktorých nevidíme, v rámci ktorej si všímame bežný život ľudí v špecifickej životnej situácii.

 

Pred samotou uprednostňujú spoločný život

Dominikáni, na rozdiel od iných, najmä diecéznych kňazov, žijú spoločne v komunitách. V tej zvolenskej nájdete 11 bratov. „Základnou štruktúrou nášho dňa sú spoločné modlitby a spoločné stravovanie,“ vysvetľuje brat Damián. Ich spoločný život začína o 7-mej ráno modlitbami, nasledujú raňajky, ktoré pripravil jeden z bratov ešte pred modlitbami.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00