Hovorca KBS Martin Kramara: Verím, že povzbudenie príde aj zdola

Hovorca KBS Martin Kramara: Verím, že povzbudenie príde aj zdola
O blížiacom sa sčítaní, o tom, či Cirkev povzbudí veriacich a ako sa k nej prihlásiť, či o tom, že sčítanie veriacich nie je iba otázka peňazí, hovorí hovorca KBS – Martin Kramara.

Katolícka cirkev pred sčítaním ľudu nerobí kampaň: nemáme na to prostriedky a ani nepokladáme za primerané míňať v tejto situácii peniaze ľudí na bilboardy, spoty alebo internetový marketing.

Biskupi povzbudia veriacich ešte raz v pastierskom liste, ktorý sa má čítať v nedeľu 14. februára pri príležitosti storočnice vysviacky troch slovenských biskupov. Žiaľ, účasť na bohoslužbách teraz nie je možná, preto list zaznie len cez médiá.

Paradoxné je, že istá skupina neváha investovať veľké množstvo financií do protikampane plnej zavádzania a prekrúcania – a podnecuje ňou neznášanlivosť.

Máme však nádej, že v situácii, keď nemôžeme byť priamo so svojimi veriacimi a keď desiatky z nás chodia robiť dobrovoľníkov na covidové oddelenia, a teda ani nemáme čas venovať sa kampaniam, veriaci vyvinú iniciatívy zdola a aj navzájom sa povzbudia, aby sme sa k svojej viere prihlásili a jej hodnoty mali naďalej miesto v našej krajine.

V čase pred koronavírusom realita vo farnostiach nenasvedčovala tomu, že by dochádzalo k výraznému poklesu veriacich. Iste bude dôležité, aby nové sčítanie naozaj odzrkadlilo skutočnosť, a to v súčasných okolnostiach nebude jednoduché. Niektorí dávajú sčítanie do súvisu len s otázkou financií a tvrdia, že by cirkvi mali dostať menej peňazí.

Vopred nechcem hypotetizovať o tom, ako sčítanie dopadne. Môžem však skonštatovať, že dlhodobé zatvorenie kostolov už teraz spôsobuje farnostiam veľmi vážne ekonomické problémy. Príspevok štátu, ktorý ide na platy duchovných, je len zlomkom toho, čo farnosti potrebujú pre svoje fungovanie. Kto ešte aj v tejto situácii financuje útočnú kampaň, len aby cirkvi dostali čo najmenej, asi nebude mať nijaké zábrany.

Netreba sa však nechať pomýliť, ani zastrašiť: azda práve teraz, keď takéto veci vidíme, treba pouvažovať, prečo sa s odvahou ku kresťanskej viere prihlásiť – a pozvať k tomu aj ľudí zo svojho okolia.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00