Hystéria okolo pro-life návrhu zákona

Hystéria okolo pro-life návrhu zákona
Po tridsiatich rokoch a mnohých politicky neúspešných pokusoch pro-life hnutia o sprísnenie legislatívy, ktorá umožňuje ukončiť ľudský život v lone matky, sme sa rozhodli pozrieť na problematiku z druhého konca. Pokúsiť sa o zlepšenie súčasného stavu cestou pomoci ženám a rodinám v núdzi, aby neboli zo sociálnych alebo ekonomických dôvodov dotlačení rozhodnúť sa pre potrat.

Anna Záborská, lekárka, poslankyňa NRSR

Nato sa hneď objavila výčitka z časti pro-life hnutia, že ustupujeme, že je to „čajový“ zákon. Musím povedať, že mojím cieľom vždy bolo a bude Slovensko bez umelých potratov, ale vnímam politickú realitu a chcem predkladať zákony, ktoré v parlamente majú šancu získať podporu väčšiny. Reálne veci meniť, nie iba o nich hovoriť a búchať sa pritom do pŕs. Politika je umením možného a ak teraz nie je možné urobiť viac (čo ukazuje aj hlasovanie o našom návrhu zákona), chceme urobiť aspoň niečo.

Otázka však je, prečo tento umiernený návrh vyvolal takú hystériu v progresívno-liberálnom tábore. Je to pravdepodobne z dvoch dôvodov. Po prvé preto, lebo interrupčný zákon má pre týchto ľudí až náboženskú dôležitosť. Je stelesnením individualistického pojmu slobody, na ktorom je postavený celý liberálny obraz o človeku. Preto sa ho nikto nemôže ani dotknúť. Ani len zmeniť termín umelé prerušenie na umelé ukončenie tehotenstva, ako to v tomto prípade navrhujeme. Druhý dôvod agresívnej antikampane vidím v uvedomení protistrany, že tento zákon má po dlhom čase reálnu šancu zmeniť legislatívu týkajúcu sa potratov.

O čom tento zákon skutočne je? Navrhujeme v ňom, aby žena, ktorá potrat zvažuje, dostala na papieri zoznam organizácií, ktoré poskytujú psychologickú, finančnú či inú pomoc. Aby si ich mohla v pokoji preštudovať, kontaktovať ich a rozhodnúť sa. Odporúčame predĺžiť čakaciu lehotu pred zákrokom zo 48 na 96 hodín. Žene, ktorá sa dozvie, že jej dieťa môže byť hendikepované, garantujeme poisťovňou preplácaný druhý lekársky názor, ktorý môže toto podozrenie potvrdiť, alebo vyvrátiť. Navrhujeme aj zákaz komerčnej reklamy na potrat, pretože si myslíme, že z nešťastia nemožno robiť biznis. Prinášame aj zmenu vo vyplácaní príspevku pri narodení dieťaťa. Namiesto 28. dňa po narodení by ho rodičia mali dostať hneď pri narodení bábätka. Podávame návrh aj na významné zvýšenie príspevku pri narodení postihnutého dieťatka a tiež rozširujeme možnosti núdzového bývania, aby ho mohli využiť aj tehotné matky v ťažkej životnej situácii. Samozrejme, ani tieto opatrenia neriešia často komplikovanú situáciu tehotných mamičiek či rodín v kríze. Sú prvým krokom a my urobíme všetko preto, aby čoskoro prišli ďalšie. Podporte, prosím, naše úsilie modlitbami.

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00