Iba desať minút denne môže zmeniť váš život!

Iba desať minút denne môže zmeniť váš život!
Tak znela jedna reklama na stroj na cvičenie. A čo keby sme to aplikovali na modlitbu? Skutočne – len desať minút denne môže úplne zmeniť váš život! Inšpirujeme sa piatimi autormi, ktorí napísali knihy o modlitbe, a ponúkame vám aj desať tipov, ako stráviť týchto život premieňajúcich (aspoň) desať minút denne.

Azda všetci sa občas modlíme: Bože, prosím, nech moje dieťa nezomrie! Prosím, aby som neprišiel o prácu. Prosím, aby nás obišli povodne!

Iste sa zhodneme na tom, že ak by sme sa modlili len v kritických životných situáciách, náš život to nebude premieňať. A tak poďme k Ježišovi ako učeníci s prosbou: „Pane, nauč nás modliť sa.“

 

ÚPRIMNÉ SRDCE SA NEMÔŽE NESPRÁVNE MODLIŤ

„Niektorí ľudia sa modlia znamenite. Vdychujú nebo a vydychujú Boha,“ píše Max Lucado vo svojej knihe o modlitbe – Skôr než povieš amen. „Modlitba nie je privilégiom zbožných ani umením niekoľkých vyvolených. Modlitba je jednoducho srdečný rozhovor medzi Bohom a jeho dieťaťom.“ A to mení náš pohľad na to, čím modlitba je – rozhovorom medzi Otcom a jeho milovaným dieťaťom. Prichádzame síce s bázňou, ale nie so strachom, práve naopak – s dôverou. Ako dieťa k svojmu otcovi. Práve táto skutočnosť nám pomôže „uchopiť“ modlitbu a nájsť v nej dôvernosť a radosť s Bohom.

„Tak ako šťastné dieťa nemôže nesprávne objať, ani úprimné srdce sa nemôže nesprávne modliť,“ pokračuje Lucado. Poukazuje na dôležitú vec – že ak by naša modlitba závisela od toho, ako sa ja modlím, som stratený; ale ak závisí od Toho, ku komu sa modlím – môjmu Otcovi, mám nádej. Nemusíme modlitbu zbytočne komplikovať, prekombinovať ju frázami. Buďme úprimní. Taká modlitba skutočne mení naše srdcia.

MODLITBA JE AKO OKNO

Jacques Dupont, prior kartuziánskeho kláštora Serra San Bruno, v knižnom rozhovore Boh chce s nami tancovať povedal: „Modlitba je okno, cez ktoré sa môžeme pozerať na Boha. Kto svoju pozornosť sústreďuje na okno, nikdy neuvidí, čo je za ním. Kto používa okno ako svoje zrkadlo, ten sa zahľadí do seba a nebude sa zaujímať o to, čo je mimo neho.“ Tak ako sa v spovedi nezameriavame na hriechy, ale na Krista, tak sa v modlitbe nesústredíme primárne na to „čo“ hovoríme, ale na to „s kým“ hovoríme.

Každodenná modlitba je pozvaním ku kontemplatívnemu životu – že budeme vidieť Boha vo všetkom. Kontemplácia znamená vidieť očami srdca: „Ten, kto žije kontemplatívne, dovoľuje prúdu, aby cez neho prechádzal, no sám často ani nevidí svetlo. Rovnako ako elektrická zásuvka, aj on sa môže nachádzať na temnom mieste, za skriňou či závesom. Nechce vidieť ani byť videný. Zotrváva v čírej viere. Bdie uprostred noci,“ píše kartuzián.

 

Iba desať minút denne môže zmeniť váš život!

 

MODLITBA NIE JE TECHNIKA, ALE POTREBA

„Modlitba nie je ani technika a ani metóda, ale potreba, túžba po nadýchnutí, túžba po dýchaní čerstvého vzduchu. Je to potreba,“ čítame v knihe od Eliasa Vellu – Let na orlích krídlach, v ktorej sa venuje modlitbe. Zdôrazňuje, že potrebujeme byť doslova bezbranní pred Bohom a tráviť svoj čas pred Ježišom. Hovorí však, že si každý má nájsť svoj vlastný spôsob. „Modlitba je našou osobnou komunikáciou s Bohom. Pred Boha prichádzame v našej neopakovateľnej jedinečnosti.“ Môžeme byť spontánni a môžeme si pomôcť aj knihou, Písmom, spevníkom či rôznymi dielami náboženskej literatúry.

Za najdôležitejšie v modlitbe považuje stíšiť sa a uvedomiť si, že sme v prítomnosti Boha. Pozýva nás ponoriť sa do modlitby, vytrvať v nej a viesť život naplnený modlitbou. „Naša modlitba má byť plná dôvery v Ježiša,“ dodáva.

 

MODLITBA JE NAJDÔLEŽITEJŠOU VECOU V ŽIVOTE

Pete Greig založil hnutie 24/7, kde sa ľudia nonstop modlia, a napísal knihu Ako sa modliť. Jednoduchý sprievodca pre obyčajných ľudí. S humorom hovorí, že keď sa obrátime na Boha s prosbou, aby nás naučil modliť sa, odpovie: „Už som si myslel, že ma o to nikdy nepožiadaš!“ Vymenúva akési štyri charakteristiky modlitby: zastaviť sa – jasať – prosiť – podriadiť sa.

Tiež píše o tom, že modlitbu niekedy zbytočne komplikujeme. Ponúka nám deväť rozličných ciest modlitby, ktoré nachádzame v Modlitbe Pána – Otče náš: ticho, chvála a uctievanie, prosba, príhovorná modlitba, vytrvalosť, kontemplácia, počúvanie, vyznávanie hriechov duchovný boj. „Modlitba je tou najdôležitejšou vecou v živote,“ píše. Spomína jedného psychológa, ktorý nazval modlitbu „materinským jazykom duše“. Radí nám nájsť si modlitebné miesto, ktoré nám pomôže uľahčiť modlitbu aj vtedy, keď sa nám modliť nechce.

 

Iba desať minút denne môže zmeniť váš život!

 

MODLITBA SRDCOM NIE JE TECHNIKA, ALE MILOSŤ

Cieľom v modlitbe je modlitba srdca – kontemplatívna modlitba. Tejto téme sa venuje napríklad Jacques Phillipe v diele Čas pre Boha. „Modlitba srdcom je ovocím techniky. Je to dar, ktorý treba prijať.“ Spomína svätú Janu de Chantal, ktorá povedala: „Najlepšou metódou pre modlitbu srdcom je nemať nijakú metódu, lebo k tejto modlitbe človek nedospeje svojou šikovnosťou, ale pomocou milosti.“ Ide o dar, ktorý Boh dáva zadarmo. My ho musíme len vedieť prijať.

Upozorňuje nás na to, že veľké pokušenie duchovného života je v tom, že si zakladáme na vlastnom úsilí a nie na Božom milosrdenstve. Za dva základné kamene modlitby srdcom považuje vieru a dôveru: „Viera, že všetci sú pozvaní na stretnutie s Bohom v modlitbe a že Boh na to dáva potrebnú milosť.“

10 TIPOV NA 10 MINÚT DENNE

Možno si poviete – dobre, ale čo mám robiť počas tých desiatich minút denne, ak vôbec nie som naučený modliť sa? Ponúkame pár tipov, ako „naplniť“ aspoň desať minút denne v modlitbe.

  1. Porozprávať Bohu o tom, čo ma v danom dni čaká alebo čo som v ňom prežil.
  2. Predniesť Bohu svoje vďaky, chvály a prosby.
  3. Zostať v tichu s Bohom a počúvať, čo hovorí.
  4. Prečítať si niečo zo Svätého písma alebo duchovnej literatúry.
  5. Prečítať si liturgické čítania zo dňa a chvíľku nad nimi rozjímať.
  6. Pomodliť sa dva desiatky ruženca alebo Korunku Božieho milosrdenstva.
  7. Ísť na adoráciu.
  8. Prečítať si nejaký životopis svätého a pomodliť sa litánie k nemu alebo ho vlastnými slovami poprosiť o pomoc.
  9. Kontemplovať Boha skrze prírodu, umelecké dielo či hudbu.
  10.  Zaspievať si či zahrať na hudobnom nástroji.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00