Iba to, čo má trvalý zmysel, môže byť zdrojom skutočnej radosti

Iba to, čo má trvalý zmysel, môže byť zdrojom skutočnej radosti
Prečo máme smutných kresťanov, aj napriek tomu, že prijali evanjelium, teda radostnú zvesť? Preto, lebo v skutočnosti ho neprijali. Píše Milan Bubák v pokračovaní svojho cyklu o láske.

„Aby vo vás bola moja radosť.“ (Jn 15,11)

Čím iným začať úvahu o radosti ako evanjeliom? Evanjelium, základná „kniha“ kresťanov, je plné radosti. Vlastne už jeho názov v sebe nesie slovo radosť. Evanjelium v gréčtine znamená radostná zvesť, radostná správa. Preto tí, ktorí ju prijmú, by mali byť radostní ľudia.

A, naopak, tí, ktorí ju nepočuli, by mali byť stále v smútku. Toto tvrdenie sa nám možno celkom nezdá, pretože poznáme veľa ľudí, ktorí uverili evanjeliu a sú smutní, a zasa, naopak, veľa takých, ktorí evanjelium nikdy nepočuli, a predsa sú ľuďmi radosti. Ako to teda je?

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00