Ide o viac

Ide o viac
Tohtoročná Godzone tour, ktorá sa uskutočnila koncom novembra, niesla názov Ide o viac. Pýtali sme sa lídrov rôznych spoločenstiev, čo to pre nich osobne znamená.

Je tu niečo viac ako život, ktorý si žijem. Je tu niečo viac ako tie paláce a kráľovstvá, ktoré si staviame a v ktorých bývame. Je tu niečo viac ako naše príbehy, pretože je tu jeden veľký príbeh, ktorý píše sám Boh Otec. Ja som sa rozhodla tomuto príbehu uveriť a chcem nasledovať jeho Syna Ježiša. Chcem ho milovať celým svojím srdcom, celou svojou mysľou a dušou, lebo to je to, na čom záleží, čo mi dáva zmysel a radosť. Rozhodla som sa stať „bláznom“ a staviť celý svoj život na „jednu kartu“, na Ježiša.

Jana Palajová – Zubajová, speváčka, Spoločenstvo Piar

 

Ide o viac

 

Mám 46 rokov. Postavil som dom, zasadil strom, splodil syna. Splnil sa mi chlapčenský sen byť spisovateľom a moje knihy čítajú desaťtisíce ľudí. Som poslancom Národnej rady. Niekto by povedal: „Si king, si kráľ. Dokázal si to. Si mega úspešný človek.“ Tento svet totiž hodnotí náš úspech na základe kariéry, výplaty, majetku, imidžu či splnených snov.

V živote však IDE O VIAC. O oveľa viac.

Ide o vzťahy. O ľudí okolo nás. Nie je dobre človeku samotnému.

V biblickej knihe Pieseň piesní sa píše: „A keby chcel človek dať za lásku všetky bohatstvá svojho domu, len by sa opovrhlo ním.“ (Pies 8, 7) Láska k Martuške a k našim deťom má v mojom srdci prednosť pred mojou prácou i službou.

A je tu ešte jeden vzťah, ktorý je pred všetkými ostatnými. Slovami svätého Pavla: „Všetko pokladám za stratu v porovnaní s poznaním Ježiša Krista, môjho Pána.“ (Flp 3, 8)

Ide o viac. Ide o lásku. Ide o život. Ide o večnosť.

Richard Vašečka, poslanec NR SR, projekt Milovať a ctiť

 

Ide o viac

 

Myšlienka Ide o viac ma udržuje v pozornosti na to, čo je naozaj dôležité. Pre mňa to znamená nepozerať len na svoje projekty, prospech či záujmy, ale zamerať svoju snahu pre dobro viacerých. Premýšľať, ako môžem viac napomôcť k zmene atmosféry v spoločnosti či v meste. V rámci mojej práce s mládežou a so spoločenstvami pamätať na to, že to nie je len o programoch, ale viac ide o to, aby sa mladý človek stretol s Kristom.

Eduard Filo, manžel, otec, koordinátor pre ZKSM

 

Treba na to zrelosť. Zrelosť pochopiť, že v prvom rade ide o Božiu slávu a spásu duší. A to je to najdôležitejšie. Oveľa dôležitejšie ako to, kto na tom pracuje. Kto je ten robotník na žatve. Lebo žatva je naozaj veľká.

Mnoho ľudí žije bez Boha alebo je im ľahostajný. A my sa niekedy snažíme dávať do popredia seba, svoju organizáciu, svoju službu. Alebo, čo je ešte horšie, robíme tým ďalším robotníkom prieky, ohovárame ich, chceme ich zastaviť. Údajne pre dobro. Aj apoštoli šli žalovať Ježišovi, že niekto, kto nie je úplne ich priateľ (a teda to nemôže robiť dobre), sa snaží robiť podobnú službu. A vieme, že Ježiš im tento postoj neschválil. Ani nám ho neschvaľuje.

Keď pochopíme, že máme tým iným služobníkom žatvy žehnať, aj keď to nerobia úplne tak ako my alebo sú v tom úspešnejší, všetci zažijeme viac pomoci a moci Ducha ako kedykoľvek predtým.

Mário Tomášik, manžel, otec štyroch detí, vedúci Spoločenstva pri Dóme svätého Martina

 

Páči sa mi myšlienka škrtnutia loga a myšlienka Ide o viac pre mňa znamená zaprieť sám seba, nech je vidieť Pána Boha. Neprezentovať seba, svoje silné stránky, svoje úspechy, ale poukazovať na Boha. Je jedno, kto sa pod akciu podpíše. Najlepšie by asi bolo, keby sa pod ňu nepodpísal nikto, ale podpísal by sa pod ňu Pán Boh. Nebojovať sám za seba, ale bojovať za Božie kráľovstvo, v ktorom sú aj iní kresťania a veriaci, bojovať za stratených. Nečakať odmenu, tou je pre mňa nebo. Zabúdať na seba a ísť do vecí pre meno Ježiš.

Andrea Bielová, vedúca medzidenominačného hnutia modlitebníkov, Spoločenstvo novej evanjelizácie

 

Ide o viac

 

Keď niekto žije nulu, viem, že Boh tú nulu pre neho nechce. Nechce, aby do konca života fungoval s tou nulou. Boh pre nás pripravoval všetko a chce nám odovzdať ležatú osmičku. Môžeme si pod tým predstaviť vešiaky v predsienke a Boží hlas, ktorý nám hovorí: „Môžeš prísť kedykoľvek, ja ťa čakám. Môžeš si brať, môžeš vracať… To, čo pre teba mám, je len a len pre teba, pre nikoho iného.“ Boh je dobrý a má pripravené požehnanie pre každého jedného človeka. Našou úlohou je postupne ho objavovať, lebo jeho požehnanie je nevyčerpateľné.

Braňo Letko, líder kapely Lámačské chvály

Titulná fotka: Anna Opinová

Foto: archív respondentov

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00