Imrich Gazda: Chceme posunúť žurnalistiku farností, škôl, reholí do modernej podoby

Imrich Gazda: Chceme posunúť žurnalistiku farností, škôl, reholí do modernej podoby
Stretnutie katolíckych žurnalistov združenia Network Slovakia prebehlo v Ružomberku od 22. do 24. marca 2019. Imrich Gazda (36) ako jeden z organizátorov nám stretnutie priblížil a zhodnotil jeho závery.

Združenie Network Slovakia funguje od roku 1998 a jeho základným programom bol počas celého pôsobenia hlavne Letný žurnalistický seminár, ktorý sa však naposledy konal v roku 2015. „Záujem oň odvtedy trochu upadol a aj na tomto stretnutí sme si povedali, že treba oživiť spoluprácu regionálnych či celoslovenských katolíckych žurnalistov s poloprofesionálmi, ktorí sa venujú predovšetkým farským časopisom,“ vysvetľuje Imrich Gazda zámer stretnutia.

 

 

Imrich Gazda: Chceme posunúť žurnalistiku farností, škôl, reholí do modernej podoby
Treba podchytiť mladých

V Ružomberku sa stretli a diskutovali aj viacerí bývalí predsedovia združenia (napríklad Terézia Rončáková, Matúš Demko, Monika Hodnická), aj zakladajúci členovia. V súčasnosti je predsedom Networku Pavel Izrael, ktorý je zároveň aj vedúcim Katedry žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Podľa Imricha Gazdu je to výborná spolupráca: „Vidím, že je stále dosť študentov, ktorí sú aktívni a zároveň veriaci, preto by sme v združení radi znovu poriadne rozbehli podobné aktivity ako v minulosti. Treba podchytiť nastupujúcu generáciu a obnoviť činnosti vo farnostiach, kde väčšinou časopisy zanikajú a informácie sa podávajú na internetových stránkach.“

 

 

Imrich Gazda: Chceme posunúť žurnalistiku farností, škôl, reholí do modernej podoby

 

Viac do sveta internetu

Výsledkom tohto stretnutia bolo podľa Imricha Gazdu rozhodnutie, že chcú posunúť žurnalistiku farností z úrovne deväťdesiatych rokov 20. storočia, keď zažívala svoj boom, do súčasnej modernej podoby.

„Treba sa zamerať na tvorbu farských internetových stránok, aby neboli statické, ale posúvali farské spoločenstvo. Aj na cirkevných školách je dosť veľa študentských časopisov, školských rádií, dokonca niektoré stredné školy majú aj školské televízie. Čiže aj to je priestor na spoluprácu s Katedrou žurnalistiky. Nechceme sa teda fixovať len na farské časopisy, ale ísť viac do internetu a sociálnych sietí, podchytiť absolventov Katedry žurnalistiky a zamerať sa už na stredné školy, rehoľné časopisy. Budeme sa snažiť pomáhať poloprofesionálom, aby napredovali a boli podchytení vo svojej činnosti.“

Výhodu združenia Network Slovakia vidí Imrich Gazda aj v tom, že za celé obdobie jeho fungovania prešli členstvom stovky ľudí, takže sa vytvorila sieť kontaktov. „Na fotkách z dávnejších akcií som videl napríklad aj Veroniku Remišovú, poslankyňu NR SR, alebo Rasťa Hamráčka, aktívneho saleziánskeho žurnalistu,“ zaspomínal Imrich na záver.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00