TOP

Ivan Kňaze: Bohatý človek nie je ten, kto veľa vlastní, ale ten, čo sa vie podeliť

Ak by sme urobili anketu čo len v nedeľu pred kostolom a opýtali by sme sa, čo sú Pápežské misijné diela (PMD) a čo je ich úlohou, možno by sme sa dočkali veľa zaujímavých odpovedí. Jednoduchšie bolo opýtať sa na to nového riaditeľa PMD Ivana Kňazeho. (47). Teda: aké sú jeho vízie, dojmy z prvých ciest v novej úlohe, alebo – aká bola cesta do kancelárie tejto inštitúcie?

Keď sa povie „misie“, v predstavách mnohých sa vynoria vyhladovaní černoškovia. Je to presný obraz misií, o ktoré sa PMD starajú?

Je to jedna z podôb, ale nie je to presný obraz tých misií, ktoré podporujeme. Staráme sa o misijné diecézy, ktorých je vo svete 1 100, o výchovu seminaristov, aby sa stali kňazmi, a o deti, ktoré sú na ulici, nemajú na školu, a áno, aj o chudobné deti. Pomoc je teda sústredená na tri oblasti v troch dielach. Misijné dielo šírenia viery (diecézy, farnosti), misijné dielo apoštola Petra (výchova seminaristov) a misijné dielo detí (pomoc chudobným deťom). Tieto tri oblasti pomoci tvoria Pápežské misijné diela.

 

Misijné záležitosti ľudia na Slovensku často „vybavia“ zbierkou na misie. Čo za tým je, vie málokto…

PMD pôsobia v Cirkvi vo všetkých krajinách, a teda pomoc a solidarita je organizovaná centrálne cez Rím – konkrétne cez Kongregáciu pre evanjelizáciu národov. Tu sa zhromažďujú žiadosti o pomoc z misijných krajín a následne sa projekty hodnotia a podporujú. Aj v tej najchudobnejšej krajine sveta sa koná zbierka na misie. Ľudia dávajú aj z mála, čo majú, ale dostanú oveľa viac z bohatších krajín. V prípade podpory je dôležitá komunikácia a monitorovanie pomoci, na čo slúžia misijné cesty, a spätná väzba, ktorú nám dávajú podporené projekty.

 

Čo teda znamená Misijná nedeľa?

Misijná nedeľa je deň najväčšej solidarity a výmeny darov na svete. Tento rok budeme sláviť Svetový deň misií (Misijnú nedeľu) už po deväťdesiaty druhý raz. Najvyššia rada Pápežských misijných diel predložila vtedajšiemu pápežovi Piovi XI. návrh sláviť v celej Cirkvi každý rok predposlednú októbrovú nedeľu ako deň misií, počas ktorého si kresťania pripomenú a oživia misijný záväzok vyplývajúci z krstu a podporia aj finančným darom rozvoj misijnej činnosti vo svete. Pápež bol týmto návrhom nadšený: „Táto myšlienka je dar z neba.“ Odvtedy sa Misijná nedeľa stala vynikajúcim nástrojom na napĺňanie základného poslania Cirkvi – ohlasovania evanjelia celému stvoreniu. Vďaka Misijnej nedeli sa na jednej strane významne pozdvihlo misijné povedomie kresťanov, a na druhej strane sa vďaka zbierke na misie vytvoril Fond solidarity, z ktorého sa organizuje pravidelná pomoc na rozvoj mladých misijných spoločenstiev. Slávenie Misijnej nedele prináša pre celú Cirkev bohaté ovocie. Sú to v prvom rade modlitby celej Cirkvi, ktorá sa ako jedna veľká rodina schádza v chrámoch sveta, aby vyprosovala pomoc Ducha Svätého a priaznivé podmienky na ohlasovanie evanjelia.

 

Čo sa ďalej deje s prostriedkami vyzbieranými v tento deň?

Pokračovanie článku je dostupné iba pre predplatiteľov

Existujeme takmer výhradne vďaka predplatiteľom. Objednajte si naše predplatné a o už niekoľko sekúnd môžete čítať všetky naše články. Ďakujeme, že nám pomáhate tvoriť hodnotný obsah.


Objednať predplatné Už mám účet, prihlásiť


Komentáre