Ján Figeľ a jeho boj za náboženskú slobodu

Ján Figeľ a jeho boj za náboženskú slobodu
Skúsený politik, ktorý zastával významné posty na Slovensku i v Európskej únii. Spoluzakladal KDH a v rokoch 2009 – 2016 bol aj jeho predsedom. Bol podpredsedom vlády a parlamentu, ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, hlavným vyjednávačom pre vstup Slovenska do EÚ a prvým eurokomisárom za Slovensko, zodpovedným za vzdelávanie a kultúru. Na tému zjednotenej Európy vydal viacero publikácií. Vyučoval medzinárodné vzťahy na Trnavskej univerzite.

Foto: súkromný archív Jána Figeľa

Už tri roky sa usiluje o podporu slobody náboženstva alebo viery ako novej agendy EÚ. Považuje to za dôležité pre úctu k ľudskej dôstojnosti, pre podporu udržateľného rozvoja a za civilizačné kritérium. Toto poslanie spája aj s osobitným prínosom Slovenska k histórii a charakteru zjednotenej Európy. Bol iniciátorom medzinárodnej Deklarácie za ľudskú dôstojnosť pre každého a všade, ktorá je príspevkom k obnove pre kultúru ľudských práv.

Za najvýznamnejšie považuje svoj podiel na integrácii Slovenska do EÚ a NATO, záchranu miliárd eur pre ľudí pri výstavbe diaľnic prechodom od predražených PPP projektov na eurofondy, a zvlášť ukotvenie definície, ochrany a podpory manželstva v Ústave SR. Ján Figeľ (59), manžel a otec štyroch detí.

 

Ján Figeľ a jeho boj za náboženskú slobodu

 

V súčasnosti pôsobíte ako Osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ. Čo presne to znamená?

Táto funkcia je odpoveďou Európskej komisie na rezolúciu Európskeho parlamentu z februára 2016, v ktorej bola EÚ vyzvaná na vytvorenie postu stáleho predstaviteľa pre náboženskú slobodu vo svete. Rezolúcia reagovala na masové vraždenie kresťanov, židov a príslušníkov iných menšín v Sýrii a Iraku zo strany militantov takzvaného Islamského štátu.

Mojou úlohou je pomáhať chrániť slobodu myslenia, svedomia a náboženstva v krajinách mimo EÚ. Ide o rôzne formy pomoci konkrétnym osobám a komunitám, ktoré sú prenasledované, o projekty a programy, ktoré podporujú tolerantnú a spravodlivú spoločnosť a medzináboženský dialóg. Po každej pracovnej ceste do tretích krajín podávam správu s návrhmi konkrétnych riešení pre predsedu EK Junckera, komisára Mimicu a ďalších členov EK a pre Európsku diplomaciu.

 

Ján Figeľ a jeho boj za náboženskú slobodu
Stretnutie s tibetským Dalajlámom, september 2016

 

Čo konkrétne sa vám v tejto funkcii za to obdobie podarilo?

Predovšetkým zviditeľniť dôležitosť náboženskej slobody vo svete a v EÚ. Zároveň vybudovať dôveru pre túto agendu do budúcnosti. EP podporil v januári správu o mojom mandáte výraznou väčšinou 576 hlasov. Viaceré krajiny v uplynulých rokoch vytvorili podobné posty (Veľká Británia, Nemecko, Maďarsko, Dánsko, Litva).

Vykonal som cesty do vyše tridsiatich krajín sveta a mal mnoho vystúpení na univerzitnej pôde a vo verejnosti o potrebe rešpektovania slobody náboženstva alebo viery ako úcty k ľudskej dôstojnosti. Bol som prijatý na misiách v zložitých pomeroch v Pakistane, Iraku, Sudáne, Senegale, Burkine Faso, Indii, Vietname. Podarilo sa mi prispieť k oslobodeniu deviatich väzňov svedomia v Sudáne (dvaja z nich boli odsúdení na doživotie) a kresťanskej matky Asie Bibi v Pakistane, ktorá bola odsúdená na trest smrti za údajné rúhanie.

 

Ján Figeľ a jeho boj za náboženskú slobodu
S kardinálom Schönbornom a ministrom Kurzom vo Viedni – zhromaždenie na podporu prenasledovaných kresťanov v Egypte, máj 2017

 

Aké príležitosti i hrozby má Slovensko v integrovanej Európe?

Zjednotená Európa je základom mieru, ale aj obhajoby našich záujmov v globálnom svete. Slovensko má úžitok zo stability, bezpečnosti a intenzívnej spolupráce. Pätnásť rokov členstva v EÚ znamenalo rýchly rast a modernizáciu našej ekonomiky, prílev investícií, rast príjmov obyvateľstva, výstavbu a obnovu infraštruktúry. Na druhej strane nám narastá korupcia, regionálne rozdiely, problémy v zdravotníctve a úpadok v školstve a spravodlivosti. Za riziko považujem harmonizáciu práva v oblastiach, ktoré majú v kompetencii členské štáty (ochrana života, rodinné právo, priame dane).

 

Akej agende sa budete venovať, ak získate mandát europoslanca?

Budem presadzovať slobodu náboženstva alebo viery, ktorú som otvoril ako novú agendu EÚ.

 

Ján Figeľ a jeho boj za náboženskú slobodu
S predsedom Rady pre náboženské záležitosti (Awqaf) Dr. Al Kaabi, Abu Dhabi, apríl 2019

 

Čo ponúkate svojim voličom ako kandidát?

Chcem presadiť, aby sa EÚ vzhľadom na svoje postavenie a vplyv vo svete venovala náboženskej slobode trvale a účinne. Je to dôležité pre udržateľný rozvoj vo svete a prevenciu pred konfliktmi a následnými vlnami utečencov. Eurovoľby rozhodnú o tom, či sa v EÚ bude pomáhať prenasledovaným kresťanom a iným komunitám viac, alebo nie.

Tiež chcem posilniť kresťanskodemokratický program a hodnoty v Európe. Potrebujeme spravodlivé Slovensko v zodpovednej Európe. Pre tento cieľ ponúkam rozsiahle vzťahy a skúsenosti z rôznych funkcií, ale aj odhodlanie a pokoru, s ktorými som prijal posledné miesto na kandidátke. Zostávam verný hnutiu, ktoré sme v novembri ’89 zakladali aj pre „návrat do Európy“ a pre získanie „slovenskej hviezdičky v Európe“.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00