Jana Pajanová: Žiadna modlitba nemá takú silu, ako keď sa mama modlí za svoje dieťa

Jana Pajanová: Žiadna modlitba nemá takú silu, ako keď sa mama modlí za svoje dieťa
Skupinky Modlitieb matiek sú dnes súčasťou azda každého farského spoločenstva na Slovensku. Je to živé spoločenstvo mamičiek, ktoré sa spolu stretávajú, aby sa modlili predovšetkým za svoje deti aj za deti celého sveta. Ako konkrétne prebiehajú tieto modlitbové stretnutia, na to sme sa opýtali národnej koordinátorky hnutia Modlitby matiek na Slovensku – Janky Pajanovej.

Aká je základná spiritualita Modlitieb matiek?

Spiritualita Modlitieb matiek je o úplnom odovzdaní sa do vôle Boha. Sme pozvané žiť podľa vzoru života Panny Márie – v úplnej jednoduchosti a dôvere. Trpezlivo čakať na Boží čas a jeho riešenia a všetko, čo nám povedia naše deti, uchovávať vo svojom srdci a predkladať to Bohu pri modlitbe.

 

Sú modlitby matiek skutočne také silné a dôležité pre ich deti?

Naša zakladateľka Veronica Williams z Anglicka hovorí, že žiadne dieťa, za ktoré sa mama modlí, sa nestratí. Duchovné puto medzi matkou a dieťaťom sa nikdy nekončí. Ako raz povedal páter Elias Vella, žiadna modlitba nemá takú silu, ako keď sa mama modlí za svoje dieťa.

 

Prečo si myslíte, že je to tak?

My mamy máme v modlitbe duchovnú autoritu nad svojimi deťmi. Myslím, že práve preto nás Pán Ježiš ako prvé pozval do komunity Útecha, do ktorej patria aj Modlitby otcov Deti viery, aby sme sa správne modlili za svoje deti. Aby sme nediktovali Pánu Bohu, čo a kedy má s našimi deťmi urobiť. Niekedy sú naše modlitby za deti výsledkom nášho strachu a obáv, našich túžob, zranení, ale i našich predstáv o ich živote, a to nie je správne. Takou modlitbou môžeme komplikovať život nielen našim deťom, ale aj nám samým. Ak prenecháme Bohu životy našich detí, môžeme si byť isté, že je to pre ne to najlepšie a najbezpečnejšie riešenie.

 

Jana Pajanová: Žiadna modlitba nemá takú silu, ako keď sa mama modlí za svoje dieťa

 

CEZ TIETO MODLITBY PREŽÍVAJÚ MATKY SKÚSENOSŤ S BOŽOU MOCOU A LÁSKOU

Ako presne prebiehajú tieto modlitbové stretnutia?

Modlíme sa v malých skupinkách z knižočky Modlitieb matiek, v ktorej je deväť veľmi jednoduchých modlitieb. Učíme sa počúvať Ducha Svätého, odpúšťať a prosiť o odpustenie. Prosíme za jednotu sŕdc a myslí mamičiek v skupinke. Učíme sa chváliť Pána a zabúdať na seba, načúvať Božiemu slovu, ktorým sa nám Boh prihovára vždy ako láskavý a milujúci Otec. Nakoniec odovzdávame seba s manželom a naše deti do Ježišových rúk v úplnej dôvere, že on sa postará. Jedine Ježiš môže urobiť to, čo my nedokážeme. Je to vyučovanie na celý život.

Krstné mená našich detí, krstných, birmovných a duchovných detí píšeme na krúžky, ktoré kladieme do košíka pred krížom. Košík predstavuje ruky Pána Ježiša. Pri odovzdávaní sa zdá, že odovzdávame krúžok do košíka, ale v skutočnosti odovzdávam svoje dieťa, každé osobitne, do rúk Pána Ježiša. Ak to dokážem urobiť s dôverou v jeho moc a lásku, prichádza pokoj a nová sloboda.

 

Čo ešte nesmie chýbať pri modlitbe?

Okrem kríža a košíka je na stolíku, pri ktorom sa modlíme, svieca a Sväté písmo. Krátko pred modlitbou sa mamy stretnú a do zošita napíšu mená tých, ktorí nás prosili o modlitbu alebo ktorým sme modlitbu sľúbili, alebo mená tých, u ktorých vnímame, že našu modlitbu potrebujú. Týchto ľudí neodovzdávame, ale sa za nich pomodlíme na záver stretnutia, a tak vlastne zostávajú v našich modlitbách stále. V zošite máme napísaných aj našich rodičov a súrodencov s rodinami, ktorých takýmto spôsobom tiež zverujeme Pánu Bohu.

Na modlitbách si nesmieme radiť, lebo aj keď sa dobre poznáme, nevieme o sebe úplne všetko a nikdy nevidíme situáciu inej mamičky tak, ako Boh. Nemusíme veľa rozprávať o tom, čo prežívame. Dôležité je, aby sme sa za to spolu modlili a dôverovali Pánu Bohu, že on sa postará. Vďaka skupinkám vznikajú nádherné priateľstvá a mamy sa navzájom nesú v modlitbách. Cez tieto modlitby prežívajú matky skúsenosť s Božou mocou a láskou.

 

Koľko môže mať jedna skupinka členov?

Skupinky sú malé, maximálny počet matiek v skupinke je osem. Matky, ktoré prežívajú v rodine ťažké veci, sa vedia otvoriť len v malej skupinke.

 

Ako často sa mamičky spolu stretávajú?

Pred začatím Modlitieb matiek dostala naša zakladateľka Veronica Williamsová niekoľko usmernení od Pána Ježiša. Jedno z nich sa dotýkalo práve času stretávania, aby sa mamy modlili raz do týždňa, vždy v ten istý deň a v tú istú hodinu.

 

Jana Pajanová: Žiadna modlitba nemá takú silu, ako keď sa mama modlí za svoje dieťa

 

TIETO MODLITBY BOLI PRE MŇA ZÁCHRANNÝM KOLESOM NA ROZBÚRENOM MORI

Čo dávajú tieto modlitby vám osobne?

Modlitby v skupinke mi dávajú pocit istoty, že Pán Ježiš je so mnou a že má moc zmeniť chod vecí, že v tom všetkom nie som sama. Je to miesto, kam patrím. Modlitby matiek boli pre mňa záchranným kolesom na rozbúrenom mori v čase krízy v našom manželstve, aj pri chorobe môjho syna. Každý deň ďakujem, že ma Pán Ježiš pozval do tohto spoločenstva. Ďakujem aj za všetky mamy, ktoré som cez toto spoločenstvo stretla. Sme si navzájom veľkým darom.

 

Sú nejaké svedectvá dlhých a veľkých modlitbových zápasov, ktoré už boli cez tieto modlitby vypočuté?

My nerobíme ani nepripravujeme nejaké dlhé a veľké modlitbové zápasy, to naozaj nie je potrebné. Modlitby matiek sú jednou nepretržitou modlitbovou reťazou, ktorá obopína celú zemeguľu. Skupinky sú dnes už v 128 krajinách sveta a všetky hodiny celého týždňa sú pokryté modlitbami matiek. Každá skupinka sa modlí modlitbu zjednotenia s ostatnými skupinami matiek na celom svete. Takže keď my tu na Slovensku ideme spať, mamy v Austrálii vstávajú a modlia sa aj za nás a naše deti. Mnohé naše modlitby boli vyslyšané. Ak však Pán rozhodol ináč, ako sme prosili, tak nám vždy dal aj silu a milosť, aby sme prijali jeho vôľu ako to najlepšie riešenie pre nás. Tieto modlitby sú veľmi požehnané. Neustále prichádzajú nové matky a vznikajú nové skupinky, i keď týmto modlitbám nerobíme žiadnu reklamu.

Napísané je: „Po ovocí ich poznáte.“ (Mt 7, 20) Modlitby matiek sa rozšírili po celom Slovensku najmä preto, že mamy si navzájom, už takmer 26 rokov, odovzdávajú svedectvá a skúsenosti s Pánom Ježišom, ktoré majú vďaka Modlitbám matiek. Malé, ale aj veľké zázraky vypočutých modlitieb zažívame neustále.

 

Pomáhajú tieto modlitby aj ostatným mamičkám, sú vďačné za takéto spoločenstvo vo svojej farnosti?

Mamy majú veľké srdce, ktoré je tak veľmi podobné Božskému Srdcu Ježišovmu, v ktorom má miesto každý. Do materinského srdca sa zmestí každý, kto prosí o modlitbu alebo kto je zranený, alebo kto ide len tak okolo. Zmestia sa do neho aj tí, ktorí robia zlé veci. Nedávno sme boli svedkami dvoch tragédií v Bratislave. Modlili sme sa nielen za mladých ľudí, ktorí nečakane odišli k nášmu Pánovi, ale aj za tých, ktorí ich rýchly odchod spôsobili. Veď aj oni sú určite synovia svojej mamy. Vnímam, že to naše malé Slovensko je úžasné v tom, že keď sa stane niečo veľmi zlé, netreba písať e-maily, esemesky ani telefonovať a všetci sa okamžite spojíme v modlitbe. To je veľký dar z neba.

Vďaka Pánu Bohu máme i dobré vzťahy s kňazmi vo farnostiach. Naša zakladateľka Veronica nás od začiatku viedla k úcte ku kňazom, ktorých máme vo farnosti. Vyzývala nás, aby sme si ich adoptovali ako svojich duchovných synov a modlili sa za nich. Máme naozaj bohaté skúsenosti, ako sa vďaka modlitbám upokojila situácia v nejednej farnosti, a tí kňazi, ktorí mali výhrady voči Modlitbám matiek, ich nakoniec prijali. V našej farnosti sú naši kňazi otvorení pre Modlitby matiek.

 

Jana Pajanová: Žiadna modlitba nemá takú silu, ako keď sa mama modlí za svoje dieťa 

Ako tieto modlitby menia životy matiek a ich detí?

Za posledné mesiace sme prešli celé Slovensko a stretli sme sa s mnohými diecéznymi a oblastnými koordinátorkami a modlitebníčkami. Počuli sme úžasné svedectvá o tom, ako Modlitby matiek zmenili ich život. Počuli sme o nadšení mamičiek z osobného stretnutia s Pánom Ježišom pri týchto modlitbách. Aj o tom, ako pokoj do srdca príde hneď, hoci sa hneď nezmení vždy a všetko.

Spiritualita Modlitieb matiek nie je len o modlitbe v skupinke, ale ak ju prijmeme a dodržiavame, tak zmení náš životný štýl. Na modlitbách odovzdávame naše deti a v našom osobnom živote denne odovzdávame všetky situácie, ktoré musíme riešiť. Je to balzam na naše nervy. Je to nová nádej a uistenie, že Ježiš to zvládne a že on má moc zmeniť chod vecí, aj pre nás zdanlivo neriešiteľnej situácie. Nedávno som hovorila s jednou mladou mamičkou, ktorá mi povedala, že deň, kedy sa ona modlí v Modlitbách matiek a jej manžel v Modlitbách otcov, je akoby sviatočným dňom v ich rodine a celý týždeň sa naň tešia.

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00