Je čas zlepšiť ochranu nenarodených – najmenších z nás

Je čas zlepšiť ochranu nenarodených – najmenších z nás

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

obraciame sa na Vás ako zástupcovia organizátorov doterajších troch Národných pochodov za život, ktorých sa zúčastnili desaťtisíce účastníkov. V manifeste, ktorý je spoločným vyjadrením účastníkov pochodov, sa okrem iného píše, že „život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky – od počatia po prirodzenú smrť – a ľudská dôstojnosť každého človeka má byť plne rešpektovaná.” Sme presvedčení, že práva nenarodených detí by mali byť chránené rovnako ako práva všetkých ostatných ľudí. Žiaľ, súčasné zákony diskriminujú nenarodené deti, odopierajú im právo na život a dovoľujú ich zabitie, a to aj bez udania dôvodu. Prosíme, pomôžte tento zlý a nespravodlivý stav postupnými zlepšeniami odstraňovať. Prijmite legislatívne zmeny, ktoré túto diskrimináciu zrušia alebo aspoň významne obmedzia.

Aktuálne je na to vhodná príležitosť. V NR SR sú predložené štyri návrhy zákonov, ktoré majú snahu zlepšiť ochranu matiek a nenarodených detí pred umelým potratom. Podobná situácia bola aj minulý rok bezprostredne po III. Národnom pochode za život. Vtedy sa jeden zo štyroch predložených návrhov dostal do druhého čítania, kde iba veľmi tesne neprešiel. Na hlase každého z Vás záleží!

Povzbudzujeme a vyzývame Vás, aby ste nedovolili zopakovanie tohto scenára, a hľadali a prijali adekvátnu zmenu legislatívy v prospech ochrany života. Aby ste hľadali cesty, ako sa veci dajú posúvať vpred, nie výhovorky, prečo sa to nedá. Po desiatkach rokov celospoločenskej diskusie, veľkého pokroku v medicíne, ako aj poskytovania pomoci a podpory tehotným matkám v núdzi zo strany neziskového sektora, by mali prísť na rad aj činy v legislatíve a angažovanosť štátu. V mene tých najmenších z nás, nenarodených detí, Vás spolu so státisícmi podporovateľov dôslednejšej ochrany ľudského života žiadame, aby ste prijali legislatívu, ktorá zlepší ochranu nenarodených a ich matiek pred umelým potratom.

Prosíme, nedajte sa zneistiť a odradiť protitlakom zo strany záujmových skupín, ktoré sa snažia predstaviť súčasný stav ako plne vyhovujúci a adekvátny modernej spoločnosti. Potraty sa dnes vykonávajú na základe zákona z roku 1986, odvtedy sa vedecké poznatky z oblasti medicíny i psychológie posunuli výrazným spôsobom vpred. Žijeme v 21. storočí a vieme, že vždy existujú lepšie riešenia ako potrat, a našou úlohou je ich aktívne hľadať a ponúkať. Sú tiež známe mnohé skúsenosti z programov poskytovania pomoci tehotným matkám v núdzi a posilňovania rodín. Toto všetko nie je dnes už možné ignorovať. Niektorí odporcovia zlepšenia súčasného stavu dokonca argumentujú tým, akoby existovalo akési „právo na potrat”. Žiadne také právo neexistuje, existuje iba základné ľudské právo na život a to, žiaľ, dnes nie je zabezpečené pre všetkých z nás. Humánna spoločnosť nikdy a za žiadnych okolností nemôže prijať, aby sa úmyselné usmrtenie nevinného človeka nazývalo ľudským právom.

Prosíme, zasaďte sa za ochranu nenarodených detí a ich matiek pred umelým potratom. Budeme podrobne sledovať dianie v tejto oblasti a zároveň Vás chceme uistiť, že pri rozumných opatreniach na zlepšenie ľudskej dôstojnosti a zachovanie práva na život každého bez rozdielu, nájdete u nás vždy podporu. Chceme Vás poprosiť a povzbudzujeme Vás, aby ste pomohli Slovensku urobiť krok správnym smerom k spravodlivosti a humánnosti a zlepšili postavenie najmenších a najbezbrannejších z nás.

 

Za organizačný tím Národného pochodu za život

Patrik Daniška, hovorca III. Národného pochodu za život

Annamária Cerovská, hovorkyňa III. Národného pochodu za život

Mons. Jozef Haľko, pomocný bratislavský biskup

Martina Bednáriková, aktivistka

a ďalší členovia organizačného tímu.

V Bratislave 7. 7. 2020

 

Príloha: Manifest Národného pochodu za život 2019

Foto: pochodzazivot.sk

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00