Je možné vnímať kritiku s láskou?

Je možné vnímať kritiku s láskou?
Keď rozprávala, do líc sa mi nahrnula červeň. Jej slová na mňa dopadali čoraz väčšou váhou, až som sa nimi cítila zavalená. Čo som urobila, že som si zaslúžila takúto kritiku? Sedela som ticho, ohúrená, bez poňatia, ako reagovať. Chcela som len, aby sa tento rozhovor konečne skončil.

Autor: Kristine Brownová

Stalo sa to už každému z nás. Priateľ, kolega či niekto blízky nás neúprosne skritizoval. Niekedy je to však presne to, čo potrebujeme, hoci nás ich slová najprv zrania. Ale ako rozlíšiť, či vám niekto hovorí konštruktívnu kritiku, alebo iba odmieta vaše konanie?

Ale keď prišiel Kéfas do Antiochie, zoči-voči som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie. Kým neprišli niektorí od Jakuba, jedával s pohanmi. Ale keď prišli, odťahoval sa a oddeľoval, lebo sa bál tých, čo boli z obriezky. (Gal 2, 11-12)

Pavol v tomto úryvku Galaťanom hovorí o tom, ako napomenul Kéfasa (tiež známeho ako Peter). Všimol si, že pri Židoch sa správa inak než pri ostatných. Viem si predstaviť, aké ťažké to pre Pavla muselo byť. Nakoniec, Peter bol jeden z dvanástich; bol odvážny šíriteľ viery ešte skôr, než Pavol vôbec uveril. No Pavol napriek tomu nasledoval Boha a zvládol túto náročnú úlohu.

Ako teda zvládnuť takéto situácie? Pavlov príbeh nám dáva hodnotný pohľad do vnútra týchto nepríjemných chvíľ. Nasledujúce tri tipy nám môžu pomôcť, čo robiť, keď nám niekto hovorí to, čo nechceme počuť.

 

1. Počúvajte a počúvajte dobre

Raz, keď som sa rozprávala s kamarátom, došlo k nečakanému zvratu. Bola som ohromená natoľko, až mi časť toho, čo hovoril, ušla. Isté vety boli pre mňa ťažšie než tie ostatné. Mala som sa väčšmi kontrolovať… Nechať ho pomôcť mi… Viac komunikovať… No sústredila som sa len na to negatívne a ostatné som nebrala do úvahy.

Tak často nám ujde podstata len pre to, lebo dobre nepočúvame. Keď sa začne takýto rozhovor, venujme mu plnú pozornosť. Pýtajme sa. Vytvorme otvorený dialóg. Vymieňajme si názory. No nesmieme prejsť do obrany. Tak ako pri Petrovi, aj pri nás Boh používa ľudí viery, aby nám dali hodnotné lekcie. No ak nebudeme pozorne počúvať, môžeme túto príležitosť zmeškať.

 

2. Zvážte aj to, od koho kritika pochádza

Po výmene názorov si položte tieto otázky: Sú tieto obavy založené na dobrých dôvodoch? Pochádzajú od niekoho, komu dôverujem a viem, že mi dá múdre rady? Ak si na tieto otázky odpoviete áno, otvorte tým slovám svoje srdce.

Pavol prejavil svoje vodcovské schopnosti a odovzdanosť Božiemu volaniu vo svojom živote rokmi oddanej služby. Niet pochýb, že bol niekým, komu Peter mohol dôverovať. Poznal Pavla a vedel, že Duch Svätý vedie jeho srdce a činy. Preto mohol s dôverou prijať jeho slová.

 

3. Buďte vnímaví a dokážte oceniť i kritiku

Všetci pracujeme na jednom spoločnom diele. A preto musíme zostať zjednotení s ostatnými veriacimi. Akékoľvek kroky sa rozhodnete podniknúť, uistite toho druhého. Obnovte vašu oddanosť spoločnému cieľu. Povedzte mu, že si ho ceníte. Vďačnosť zmenšuje napätie a buduje vzťahy.

Odvážna žena, ktorá ma vyzvala, aby som zhodnotila samu seba a hľadala Božiu cestu, riskovala. Riskovala, že zraní moje city, aby dosiahla zmenu, ktorá by konečne napravila náš vzťah. Stala sa pre mňa miernou výstrahou a hlasom, ktorému môžem dôverovať. Po tom, čo som to všetko predniesla Bohu, pevne som sa rozhodla pracovať na tom, aby som sa zlepšila v službe i poslušnosti.

Ako ženy sme povolané milovať. Skúsme všetkému čeliť spoločne – konfrontácie vyvolávajú nepohodu. V Petrovej a Pavlovej výmene názorov však môžeme nájsť múdrosť. Kritika nás dokáže zraniť, ak si dovolíme cítiť sa dotknutí, ale ak sa budeme usilovať z nej vyťažiť čo najviac, môžeme porásť smerom ku Kristovi. Pavol a Peter museli počas svojho kňazského úradu prekonať mnoho prekážok. A my nie sme výnimky. Niekedy podvoliť sa Božiemu plánu znamená odvážiť sa počúvať.

Zdroj: crosswalk.com

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00