TOP

Ježiško verzus Santa Claus. Nájdete päť rozdielov?

Urobme si fiktívne novinárske portréty dvoch vianočných osobností. Položme rovnaké otázky Santa Clausovi, známemu deduškovi, ktorý nosí darčeky, a Ježiškovi, Božiemu Synovi, ktorý oslavuje svoje narodenie. Len tak. Na porovnanie. Alebo na zamyslenie?
Santa Claus, deduško s darčekmi

Skúste sa nám predstaviť…

Ho-ho-ho! Som Santa Claus, ktorý k vám nosí darčeky cez komín. Mám zoznam dobrých detí, ktoré si ich zaslúžia. Som milý, zlatý deduško s bielou bradou a červeným oblečením. Chodím k ľuďom len raz do roka na Vianoce, lebo sú to sviatky, keď sa dávajú darčeky. Takže som vlastne veľmi obľúbený a všetci ma majú radi.

 

Odkiaľ pochádzate a kde teraz bývate?

Niekto hovorí, že pochádzam od svätého Mikuláša, niekto ma videl v Rusku ako Deda Mráza, pre iných som Papa Noel, ale ako Santa Claus som známy hlavne v USA. Sú rôzne legendy, ťažko povedať, niekedy ani sám neviem, odkiaľ som. Ale veď nie je to jedno?

No a bývam všelikde. Najviac v reklamách, obchodných domoch, ale mal by som mať aj svoj domov vo Fínsku v Rovaniemi. Aspoň tak sa to hovorí.

 

Ste reálna osobnosť?

Nikomu to nevravte, ale ani náhodou. Prezliekajú sa za mňa muži po celom svete, stačí si dať kostým. Som vymyslený, žijem len v ríši fantázie, biznisu, teším ľudí ako fikcia. To predsa stačí, nič viac k šťastiu netreba. Potešiť raz v roku množstvom darov, to je náplň práce mojej osobnosti. Niekto zasa tvrdí, že som tradičnou postavou – zo zvyku predkov.

 

Aké sú darčeky, ktoré nosíte?

Od výmyslu sveta. Hlavne veľa. Nech si ľudia doprajú. Nech majú všetko, na čo si len spomenú. Prečo by si mali odopierať? Veď je všetkého dostatok, hlavne deťom treba aspoň polovicu hračkárstva, aby sa na tomto svete nenudili. Treba sa baviť, užívať si. Na to tie sviatky sú, aby sa každý tešil, daroval si to, po čom mu srdce piští. Jáj, to sú teda zoznamy, čo mi chodia od detí! Keby ste ich videli! A ja im to všetko s radosťou donesiem. Aspoň tak sa to hovorí.

 

Máte nejaký životný cieľ alebo motto?

Ani veľmi nie. Potrebujem len dobré sane a soby, aby ma doviezli, kam treba. Prípadne môžem ísť aj autom, veď doba sa mení. Inak som sa nad tým nezamýšľal, že čo je mojím cieľom. Spravím si svoju robotu, všetci sa radujú, a to je najdôležitejšie. A výkrik „Ho-ho-ho!“ bude asi moje motto. Iné nepoužívam.

 

 

Ježiš Kristus, Boží Syn

Skúste sa nám predstaviť…

Som druhá božská osoba, môj Otec je Boh, ešte máme aj tretiu osobu – Ducha Svätého, fungujeme v Trojici ako jeden Boh.

 

Odkiaľ pochádzate a kde teraz bývate?

Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Môj domov je v nebi. Ale som aj blízko vás. Som vlastne všadeprítomný. Ako človek som žil istý čas na zemi, narodil som sa v Betleheme a pôsobil v Nazarete. Teraz však najradšej bývam v srdciach ľudí.

 

Ste reálna osobnosť?

Som živý Boh. Zomrel som a vstal z mŕtvych. Konám v životoch mnohých ľudí. Niektorí o mne aj svedčia. Kým som bol človekom, cítil som všetko ako vy. Mal som rany, musel som jesť, spať, mal som priateľov… Celkom reálne veci, že?

 

Aké sú tie darčeky, ktoré nosíte?

Na Vianoce nenosím materiálne darčeky. Ľudia si ich síce kupujú, ale ja som radšej, keď odo mňa príjmu duchovné dary. Hlavne lásku. Ponúkam mnoho chariziem a darov Ducha Svätého. Stačí o ne prosiť. Dám každému, čo mu treba.

 

Máte nejaký životný cieľ alebo motto?

Kedysi som na zemi povedal hlavné prikázanie, aby ste sa navzájom milovali. To platí rovnako aj teraz. Ja vás milujem, zomrel som za vás na kríži. Na tento svet som prišiel, aby ste mohli večne žiť. Dal som vám Ducha Svätého. Tak proste a dostanete. A nebojte sa, máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. A ešte rád povzbudzujem všetkých, ktorí sú preťažení. Ja vás posilním.

 

Komentáre

v Slovo+ od roku 2015

Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru, estetickú výchovu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Býva v Prešove s manželom a štyrmi deťmi. Deti vzdeláva doma v rámci individuálneho vzdelávania. K jej záľubám patrí divadlo, dobrá kniha, tanec. V článkoch sa venuje hlavne kultúrnym, rodičovským či manželským témam. Je dlhoročnou členkou spoločenstva MaranaTha v Prešove, kde slúži prevažne v tanečnej chválovej službe.