Jozef – hrdina všednosti a stability

Jozef – hrdina všednosti a stability

Svätý Jozef nebol nikdy stredobodom pozornosti a dovolím si štatisticky zatipovať, že je to tak pre mnohých ľudí. Hoci všetci o ňom vieme, tak je naozaj málo konkrétnych informácií o jeho živote. A predsa nik nepochybuje o dôležitosti jeho života.

Pre mňa z jeho života vystupujú ohromne dôležité postoje, ktoré sú v paradoxnom postavení voči tomu, o čo sa snažíme v dnešnej civilizácii.

Keď som videl životopisný film Marka Zuckerberga, zakladateľa Facebooku, tak tam odzneli myšlienky, na ktorých bola táto platforma postavená – nie je dôležité, kto v skutočnosti si, ale aký máš status, a aby o tebe vedelo čo najviac ľudí.

Svätý Jozef sa za svojho života nikdy nestretol s pozornosťou svojho okolia o neho samého a obyčajnosť jeho spôsobu života zapadala do spôsobu života ľudí z jeho okolia. Jeho doménou bol všedný život a stálosť, či vytrvalosť v tomto spôsobe starostlivosti o jemu zverených ľudí.

Všednosť a stabilita sú hodnoty, ktoré by si dnes asi mnohí ľudia nedali na Facebook ako svoj status. Veď sa tak tešíme, až skončí ten všedný život a príde vytrhnutie z neho, dovolenkou alebo aspoň víkendom. A tam by bolo fajn zažiť niečo výnimočné, možno až adrenalínové, čím by sme mohli prekvapiť na svojom Facebooku. A teraz, v čase práce z domu a nútenej sociálnej izolácie, sa tieto túžby ešte zvýrazňujú. Potreba uniknúť zo všednosti, šedosti života.

 

Jozef – hrdina všednosti a stability

 

Keď som bol malý chlapec, netúžil som po exotických dovolenkách či adrenalínových zážitkoch. Mal som v podstate dve túžby. Tie túžby boli, aby mal na mňa otec čas a aby som bol braný vážne. Dalo by sa to vyjadriť slovom úcta ku mne samému od mojich najbližších, a hlavne od otca. A tak som každý jeden deň čakal, či sa mi tieto moje dve potreby, túžby naplnia.

Väčšinu života strávime práve všedným životom. Práve ten by mal byť zdrojom mužského postoja istoty a pokoja pre každý jeden deň, pre nám zverených ľudí. K pravej mužskej spiritualite patrí schopnosť byť hrdinom všednosti a stability v nej, lebo tam sa tvoria vzťahy, ktoré poznačia všetkých milovaných poznaním: to je on, ktorý je výnimočný svojou prítomnosťou a schopnosťou tráviť čas s tými, ktorí ho potrebujú. Ak je medzi svätými niekto, kto ukazuje takéto hodnoty svojím praktickým životom, tak je to svätý Jozef, pestún Ježiša Krista.

Svätý Jozef, pestún Ježiša Krista, oroduj za nás!

 

Autor: Ján Balážia – rodina a mužská spiritualita sú témy, ktorým sa venujem od roku 1994, respektíve od roku 2004. Ako to býva, najprv dostanete a až potom môžete dávať. Tak to bolo aj so mnou. Najprv sme fungovali bez nejakej platformy, až bolo pre veľký záujem o programy nutné mať aj organizáciu, cez ktorú sme mohli pôsobiť. S priateľmi sme založili o.z. Pre rodiny, kde sa venujeme vzťahom v rodine: mužskej spiritualite, partnerským vzťahom, otcovstvu vo výchove detí.

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+