Jozef – muž, ktorý verí v Božie slovo

Jozef – muž, ktorý verí v Božie slovo

Čo znamená byť mužom evanjelia v 21. storočí? Čo znamená správať sa ako muž?

Pri zamýšľaní sa nad týmito otázkami si pripomínam úryvok z Božieho slova, v ktorom nás svätý Pavol vyzýva: „Bdejte, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní! Všetko nech sa medzi vami deje v láske!“ (1 Kor 16, 13 – 14)

Svätý Jozef bol príkladom toho, ako sa v ťažkých okolnostiach a situáciách vzmužiť, byť silný a pevne stáť vo viere. S Máriou sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii, pretože hoci si ju ešte nestihol vziať za manželku, ona počala z Ducha Svätého. Pred Jozefom stála výzva veriť slovu, ktoré mu zvestoval Pánov anjel. Bola to výzva postaviť sa za Máriu, prijať ju a vo viere v to, že ide o Boží plán, sa vzmužiť, byť silný a stabilný.

Jozef ako hlava slávnej Rodiny je nositeľom stability a sily, a zároveň mužom stojacim za hodnotami, ktoré sú postavené na Bohu a na jeho slove. Jozef je človekom, ktorý zobral Božie slovo vážne.

Mnohé z Jozefových vlastností dnešní muži nemajú. Čelíme rôznym problémom, no najčastejšie vidíme, že ako muži nedokážeme byť stabilní, nevieme byť silní, sme doráňaní, niekedy sme možno pomýlení.

Zamyslime sa spoločne nad niekoľkými oblasťami, v ktorých nás svätý Jozef ako hlava Rodiny môže inšpirovať:

Muž má strach, že niečo urobí zle. Keď nastane situácia, že muž v niečom zlyhá, jeho častou reakciou je obrniť sa, čím ničí rôzne vzťahy okolo seba. Lenže sila muža spočíva v tom, že dokáže byť pravdivý. Dokáže sa na svoje zlyhanie pozrieť z druhej strany. Dokáže si priznať, že niečo urobil zle, a zároveň nedovolí zlyhaniu, aby mu vládlo, ale bude silný a bude s tým bojovať.

Príbeh svätého Jozefa nám pripomína, že našou úlohou je nepodľahnúť okolnostiam. Nemáme sa správať ako mäkký človek. Máme sa mentálne aj duchovne skutočne správať ako muži. Nemáme byť krehkou nádobou, ktorá sa pod tlakom rozbije. Sme pozvaní naučiť sa od svätého Jozefa v dôvere stáť na Božích prisľúbeniach a byť pevnou skalou pre svoju rodinu a pre ľudí, ktorí sú nám zverení.

Niektoré z definícií mužnosti hovoria o tom, že byť mužom neznamená správať sa ako zviera. Zvieratá sa totiž starajú iba o vlastné potreby a túžby. Sme pozvaní byť skutočnými mužmi, to znamená starať sa a vedieť, že život nie je len o mne. To Jozef jasne vedel. Keď sa rozhodol zobrať si Máriu, nepozeral na svoje pohodlie, ale vybral si náročnejšiu cestu, ktorá však bola tou správnou cestou. Byť mužom teda znamená prestať sa správať ako chlapec. Chlapci stále plačú za maminkou, potrebujú starostlivosť… Muži vedia prijať zodpovednosť. V tomto nám je Jozef obrovskou inšpiráciou.

 

Jozef – muž, ktorý verí v Božie slovo

 

Ako hovorí Božie slovo: „Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.“ (1 Kor 13, 11) Muž musí v živote zachytiť to druhé „keď“. Jozef ako hlava slávnej Rodiny toto zachytil. Myslím, že sa odohralo práve v tom momente dilemy, čo urobiť s Máriou, keď mu oznámila, že je tehotná. Ako sa postaviť k tejto úlohe? Ako niesť na pleciach bremeno otcovstva a byť pestúnom Ježiša Krista? Ako zastupovať túto úlohu, keď bude tento chlapček vyrastať? Jozef nemyslel na svoje dobro. Zanechal detské spôsoby a bolo to na ňom vidieť.

Svätý Jozef nás môže inšpirovať aj svojou schopnosťou prijať zodpovednosť. Vedel ju niesť, vedel dodržať slovo a vedel byť verný Bohu. Nemyslel iba na seba, nesprával sa ako zviera, nemyslel na nejakú falošnú útechu, a teda nebol ako chlapec, ale správal sa ako muž, ktorý prevzal zodpovednosť. Aj vďaka tomu, že prijal zodpovednosť a vytrval v nej, môžeme dnes o ňom hovoriť ako o hlave slávnej Rodiny.

Správať sa ako muž teda znamená byť hlavou, robiť rozhodnutia s vedomím, že môžem spraviť chybu, no nebojím sa následne prijať následky. Znamená to nemyslieť na seba, ale myslieť na dobro svojej rodiny a ľudí, ktorí mi boli zverení. Prijať zodpovednosť a neochvejne veriť Božiemu slovu a Božím prisľúbeniam.

Svätá Jozef, hlava slávnej Rodiny, oroduj za nás!

 

Autor: Július Slovák je lídrom spoločenstva SP, kapely ESPÉ, a tiež riaditeľom projektu Godzone. Svoje obdarovania sa rozhodol naplno prinášať do služby pre Božie kráľovstvo. S manželkou a tromi deťmi žije v Sliači.

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00