V júni prebehnú na Slovensku a v Česku duchovné obnovy s obľúbeným kňazom a misionárom Božieho milosrdenstva P. Jamesom Manjackalom

V júni prebehnú na Slovensku a v Česku duchovné obnovy s obľúbeným kňazom a misionárom Božieho milosrdenstva P. Jamesom Manjackalom
Nadačný fond Credo organizuje v mesiaci jún dve významné duchovné obnovy, ktoré povedie známy charizmatický kňaz z Indie P. James Manjackal. Prvá duchovná obnova sa uskutoční v dňoch 17. – 19. júna 2022 v Športe Aréne v Hlohovci na Slovensku a schválil ju Mons. Jána Orosch, trnavský arcibiskup. Druhá duchovná obnova určená pre manželské páry prebehne 22. – 24. 6. 2022 v Clarion Congress hoteli v Olomouci. Viac informácií na www.otecjames.sk.

P. James Manjackal už mnoho rokov vedie duchovné cvičenia po celej Európe. Oslovuje ľudí svojim osobitým spôsobom. Dôraz kladie na Eucharistiu, čítanie Božieho Slova a na prežívanie kresťanstva v úzkej spolupráci s Duchom Svätým. Jeho duchovné obnovy sú veľmi obľúbené a ľudia sa na tieto obnovy radi vracajú. „Po duchovných cvičeniach s otcom Jamesom máme vždy mnoho svedectiev o obrátení sa k Pánovi, uzdravení vzťahov v rodinách aj o rôznych fyzických uzdraveniach,“ uvádza riaditeľ nadačného fondu Credo Ing. Libor Kučera s tým, že na duchovných akciách s otcom Jamesom sa pravidelne zúčastňuje niekoľko tisíc ľudí. „Sme preto radi, že sa po niekoľkých rokoch tento výnimočný kňaz opäť vracia na Slovensko a dokonca aj do Česka. Účasť odporúčam všetkým, ktorí chcú upevniť svoj vzťah s Bohom a nechať viac pôsobiť vo svojom živote Ducha Svätého,“ pokračuje Kučera.

 

V júni prebehnú na Slovensku a v Česku duchovné obnovy s obľúbeným kňazom a misionárom Božieho milosrdenstva P. Jamesom Manjackalom

 

Duchovná obnova v Hlohovci je trojdňová a koná sa v miestnej Sporta Aréne. Súčasťou každého dňa bude svätá omša, adorácia, chvály, príhovory otca Jamesa a modlitby za uzdravenie. Bude tiež možnosť sviatosti zmierenia aj súkromnej adorácie v pripravenej adoračnej kaplnke.
V predchádzajúcich rokoch viedol otec James na Slovensku duchovné obnovy napríklad v Košiciach, Brezne alebo Bratislave.

Po duchovnej obnove na Slovensku sa otec James presunie do Českej republiky, kde bude mať stretnutie pre manželov a snúbencov. Na tejto obnove je zaistené stráženie detí, aby si mohli manželia program dobre užiť. Na obe akcie je možné sa prihlásiť na internetovej stránke www.otecjames.sk

 

V júni prebehnú na Slovensku a v Česku duchovné obnovy s obľúbeným kňazom a misionárom Božieho milosrdenstva P. Jamesom Manjackalom

 

Bývalý univerzitný profesor P. James Manjackal hlása evanjelium takou formou, ktorá účastníkov povzbudzuje k intenzívnemu prežívaniu viery. Je členom rádu Kongregácie misionárov sv. Františka Saleského (M.S.F.S.). Vykonal mnoho evanjelizačných ciest po viac ako 86 krajinách celého sveta. Mimoriadna je jeho evanjelizačná služba v Perzskom zálive pri konverzii moslimov ku kresťanstvu. V roku milosrdenstva bol menovaný Misionárom milosrdenstva.

 

V júni prebehnú na Slovensku a v Česku duchovné obnovy s obľúbeným kňazom a misionárom Božieho milosrdenstva P. Jamesom Manjackalom V júni prebehnú na Slovensku a v Česku duchovné obnovy s obľúbeným kňazom a misionárom Božieho milosrdenstva P. Jamesom Manjackalom

 

Usporiadateľom duchovných obnov je Nadačný fond CREDO, ktorého činnosť stojí na troch základných pilieroch: rodina a manželstvo, evanjelizácia a charita. Cez misijné projekty, podporu hendikepovaných či organizáciu rôznych seminárov sa snažia šíriť a upevňovať kresťanské hodnoty v celej spoločnosti. Viac informácií na www.credonf.cz.

 

Marek Novák
CREDO CZ – nadačný fond

 

Tlačová správa+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+