Juraj Ďurnek: Počas pandémie sme mohli ísť za psychológom, ale nie za kňazom. Duchovné potreby boli potlačené

Juraj Ďurnek: Počas pandémie sme mohli ísť za psychológom, ale nie za kňazom. Duchovné potreby boli potlačené
Keď po dlhom čase ľudia prichádzali na svätú spoveď a prijímanie, bolo to až so slzami v očiach.

Juraj Ďurnek je provinciálom rehole Piaristov na Slovensku. Rehoľa piaristov je rád založený sv. Jozefom Kalazanským. Jeho hlavným poslaním je integrálna výchova detí a mládeže, zvlášť chudobných. Juraj vyštudoval učiteľstvo biológie a chémie, a spočiatku učil na štátnej škole, neskôr vstúpil do rehole piaristov a stal sa kňazom. Na Piaristickej Spojenej škole F. Hanáka v Prievidzi učí nielen náboženstvo, ale aj profánne predmety.

 

Si kňaz, zároveň aj učiteľ, donedávna si ani jedno z týchto povolaní nemohol vykonávať v rovnakej podobe ako pred pandémiou.

Áno, ako kňazi sme boli značne obmedzení, čo sa týka pastoračnej činnosti. Nemyslím si však, že som z toho vypadol, lebo sme sa neustále snažili ľuďom prihovárať, chceli sme zostať v kontakte aj s mladými.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00