Juraj Zlocha: Majme odvahu vrátiť dôstojnosť Láske

Božie cesty sú nevyspytateľné a Božie zámery často nepochopiteľné. Narodenie človeka s ťažkým a trvalým telesným postihnutím je z ľudskej perspektívy vždy veľkým otáznikom. Ale k svätosti aj to je stále málo, tá vyžaduje viac. A tak bez ohľadu na okolnosti, Boh dáva človeku príležitosť stále väčších a ťažších skúšok, aby sa dobrovoľne zbavil svojej svetskej záťaže a osvojil si Božie vlastnosti. Víťazná Božia prozreteľnosť už dvetisíc rokov kladie ľudom tú istú otázku – Veríš, že aj v tvojom živote môžem vykonať zázrak? (Porov. Mt 9, 28)

Juraj Zlocha: Majme odvahu vrátiť dôstojnosť LáskeJuraj Zlocha sa nemusel narodiť, ale Boh to zariadil tak, aby aj on splnil svoju pozemskú misiu. Vie, aké je od narodenia žiť s ťažkým a trvalým telesným postihnutím, zažívať panický strach z ľudí a v 18 rokoch stratiť otca. Vie, aké je byť nepochopený, odsunutý na „vedľajšiu koľaj“. Ale zároveň vie, aké je to byť dieťaťom Božím, ktoré chráni starostlivá ruka Boha Otca a hladí milujúca ruka Matky Márie.

 

Akým životným skúškam musíte čeliť, vzhľadom na vaše zdravotné postihnutie?

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00