K čomu Cirkev pozýva bezdetných manželov?

K čomu Cirkev pozýva bezdetných manželov?
Cirkev zdôrazňuje, že deti sú darom od Boha. Čo však robiť, keď neprichádzajú? Azda nás Pán nepožehnáva? Aj takéto myšlienky sa preháňajú v hlavách nejedných bezdetných manželov.

Odpoveď na ich otázku nachádzame v Katechizme Katolíckej cirkvi: „Manželia, ktorým Boh nedoprial mať deti, môžu i napriek tomu viesť zmysluplný manželský život z hľadiska ľudského i kresťanského. Ich manželstvo môže vynikať plodnosťou lásky, pohostinnosti a obetavosti.“ (čl. 1654) Poďme si však rozobrať túto pomerne strohú odpoveď na drobné. Čo to v praxi znamená?

ADOPCIA NIE JE PRE KAŽDÉHO

Nie je výnimkou, že keď sa okolie dozvie o neplodnosti páru, automaticky im odporúča adopciu. Cirkev to tak nerobí. Pozýva manželov k rozlišovaniu, či je táto cesta pre nich. Prijať dieťa, ktoré sa nezrodilo z tela rodičov, môže byť veľmi náročné. Často sú tieto deti špeciálne obdarené, prípadne si nesú zdravotné alebo psychické traumy. Manželia by pred začatím procesu adopcie mali dôkladne zvážiť všetky okolnosti a svoje možnosti. A ak sa predsa rozhodnú pre osvojenie si dieťatka, mali by preskúmať svoje možnosti. Chcú si dieťatko adoptovať, alebo ho vziať do pestúnskej starostlivosti? Alebo ich dokonca láka možnosť stať sa profesionálnymi rodičmi? Dokázali by prijať dieťatko inej národnosti?

Pomôcť pri rozlišovaní môžu aj občianske združenia a organizácie – ako napríklad Návrat. Možno ste si mysleli, že túžite po úplne maličkom bábätku, ale počas cesty procesom adopcie sa otvoríte aj možnosti prijať staršie dieťatko či dokonca súrodencov. V každom prípade je dôležité uvedomiť si, že tu ide o prijatie ďalšieho človeka do rodina – dieťaťa, ktoré má svoje potreby, pocity a emócie. Ak uvažujete nad adopciou, určite sa pokúste ešte pred začiatkom celej cesty stretnúť s párom, ktorý si takto dieťatko osvojil.

Hoci sa ako bezdetní manželia môžete okolím či príbuznými dokonca cítiť tlačení do tejto možnosti, nebojte sa. Je v poriadku uvedomiť si, že adopcia nie je pre každého. Svoje rodičovstvo môžete rozvíjať aj inak.

MANŽELIA NEMUSIA MAŤ DETI…

… a predsa žiť naplnené manželstvo. Nesmú sa však vyhýbať plodnosti. Možno ste sa teraz pousmiali, veď keď nemajú deti, asi sú neplodní. Omyl! Aj manželia, ktorí zo závažných príčin (tam nepatrí egoizmus) nemajú deti, sú povolaní dávať sa a plodením rozmnožovať dobro. Cirkev učí, že manželská sexualita má dva rovnocenné významy – jednotu manželov a plodenie detí. Manželia však môžu deti plodiť aj „duchovne“. Môžu sa stať krstnými alebo birmovnými rodičmi a rozvíjať svoje rodičovstvo s duchovnými deťmi – a to by, v oboch spomenutých prípadoch, aj rozhodne mali. Bezdetní manželia sú tí najlepší kandidáti na strýkov a tety – môžu pomôcť rodičom a tí si, napríklad, vďaka ich ochote môžu vychutnať čas na manželskom rande.

Pre tých, ktorí cítia naplnenie svojho rodičovského povolania cez modlitbu, je tu adopcia počatého dieťaťa. Je to modlitba za dieťa ohrozené zabitím v lone matky, o ktorom vie iba Boh. Trvá deväť mesiacov a pozostáva zo zloženia sľubu (napríklad pred Eucharistiou alebo pred krížom), každodennej modlitby jedného desiatku ruženca (Otče náš, desaťkrát Zdravas´, Sláva Otcu) a inej ľubovoľnej modlitby. Rozšírila sa v roku 1987 v Poľsku a je populárna aj u nás na Slovensku.

Manželia sa môžu rozhodnúť aj pre projekt Adopciu na diaľku. Ten spočíva v „adoptovaní si“ dieťaťa z chudobného prostredia, ktorému mesačne prispievajú ľubovoľnú alebo stanovenú sumu na štúdium a stravu. Zároveň však môžu s dieťaťom komunikovať formou listov, prípadne, ak im to finančná situácia a okolnosti dovolia, môžu vycestovať a stretnúť sa aj osobne.

SLUŽBA SPOLOČENSTVU AKO CESTA PLODNOSTI

Nemôžete mať vlastné deti, ale deti milujete? Môžete sa rozhodnúť pre službu v spoločenstve. Či sa dáte na cestu animátorstva a budete pripravovať letné tábory pre deti, alebo začnete doučovať v miestnom komunitnom centre, trénovať detský športový klub, alebo viesť spevácky zbor, je to len na vás. Možno by však takáto skúsenosť jatrila rany – vtedy určite hľadajte iný spôsob služby. Snažte sa však, aby to bola vaša spoločná služba. Môžete pomáhať vo vývarovni či nocľahárni pre bezdomovcov, koordinovať aktivity v centre pre seniorov, alebo sa dávať v dobrovoľníckej službe na festivaloch. Alebo dokonca, ak máte túžbu slúžiť vlasti, môžete sa dať na politiku (nemusíte obaja, stačí, ak jeden bude podporovať toho druhého). Dôležité je, aby to bola vaša služba plodnosti – aby robila vaše manželstvo plodným a aby ste prinášali dobré ovocie.

 

Snímka: Kristína Leidenfrostova / Slovo+

 

Viera+

Na čo si dať pozor pred svadbou?

Aktuálne tlačové vydanie

Na čo si dať pozor pred svadbou?

Číslo 7, 1. júla 2022

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+