Kampaň Deň rodiny 2021 chce aj umeleckou súťažou povedať, že Otec nablízku je to, na čom záleží

Kampaň Deň rodiny 2021 chce aj umeleckou súťažou povedať, že Otec nablízku je to, na čom záleží

Fórum kresťanských inštitúcií spolu s partnermi opäť pripravuje pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny celoslovenskú kampaň Deň rodiny, v roku  2021  s mottom “Otec nablízku“.  Hoci najviac deklarovanou hodnotou pre Slovákov je rodina, podstatné rodinné cnosti ako rešpektujúce vzťahy, zodpovednosť, poctivosť, či obetavá starostlivosť o druhých sú dnes často podceňované. Do popredia sa dostáva snaha o kariérny postup, lepší výkon či nadštandardné materiálne zabezpečenie.

Deň rodiny má ambíciu ukázať, že otec nablízku, ktorý sa stará o svoju rodinu, je väčšia hodnota ako kariérny postup, lepší výkon, rýchle auto alebo veľký dom.

Verejné podujatia ku Dňu rodiny sa budú konať v obciach a mestách spôsobom, akým to umožní epidemická situácia,  prípadne aj  v neskorších termínoch. Organizátori však pripravili aktivity, ktorých sa môže virtuálne zúčastniť celé Slovensko.  Tak i v online priestore zaznie, že Otec nablízku je to, na čom záleží.

 

Dávame do pozornosti prvú video pozvánku ku Dňu rodiny 2021. 

Je spomienkou na predchádzajúce ročníky, ďalšie dokrútky k tohtoročnej téme téme sú v procese prípravy. V nedeľu 16. mája TV Lux prinesie na obrazovky program podujatia Deň rodiny v Košiciach, ktorý bude bude pozostávať z prenosu svätej omše o 10.00 hod,  rodinného popoludnia “Otec nablízku manželke i deťom” a modlitby Korunky Božieho milosrdenstva o 15.00.

 

Kampaň Deň rodiny 2021 chce aj umeleckou súťažou povedať, že Otec nablízku je to, na čom záleží

 

Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre rodinu v Košiciach vyhlásilo celoslovenskú umeleckú súťaž Dňa rodiny 2021 OTEC NABLÍZKU s témami: Ako ocko rozosmial mamku,  V náručí otca a mamy, Otec mi dal veľa, Akého otca potrebujem? Súťaže sa môžu zúčastniť nádejní umelci všetkých vekových kategórií a to vo formách výtvarná, fotografická, audiovizuálna, literárna – poézia alebo – próza. Cieľom súťaže je poskytnúť priestor deťom, mladým i dospelým na zamyslenie sa nad dôležitosťou otca v našich rodinách, životoch. Súťažná forma je už len spôsobom zdieľania vzácnych myšlienok, ktoré v sebe nosíme. Dôležitá je práve samotná tvorba, zastavenie sa a zamyslenie sa nad otcovstvom vo svojom živote. Každý má otca – biologického, duchovného, či v neposlednom rade nebeského Otca v jeho širokej zmysluplnej prítomnosti. Súťaž je i inšpiráciou na tvorivé  aktivity pre rodiny, ktoré vtiahnu ocina do diania a zachytením výnimočného spoločného okamihu sa podelia o svoje šťastie s ostatnými.

Práce je potrebné zaslať spolu s osobnými a kontaktnými údajmi elektronicky najneskôr 31. mája 2021 prostredníctvom formulára na webstránke:  Umelecká súťaž Dňa rodiny 2021 Súťaž bude vyhodnotená ku Dňu otcov, na úspešných tvorcov budú čakať zaujímavé ceny – rodinné víkendové pobyty, knihy, elektronika, či iné vecné odmeny. Viac informácií, aktivít a podujatí je k dispozícii na www.denrodiny.sk i facebooku Denrodiny.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00